[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ทำเนียบบุคลากร
ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
บริหารสถานศึกษา
เมนูหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
เอกสารที่เผยแพร่
งานในฝ่ายต่าง ๆ
สรุปข่าวกิจกรรม
อศจ.เพชรบุรี

 

  

ชื่อ : นางกันยา ดีหริ่ง
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุขใจ มีคง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพิมลพันธ์ เพ็ชรสีใส
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุขะ เผือกผ่อน
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายไพบูลย์ วงค์วาน
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : รักษาความปลอดภัย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอรุณ รักมิตร
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจรินทร์ สุขเพ็ขร
ตำแหน่ง : รักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : เอกวัฒน์ ชยันตร์สุภาพ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมรุต อัตถวรคุณ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 032-586488

ชื่อ : นายบัณฑิต เพชรย้อย
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 032-586488

ชื่อ : นายวิชญะ ครึกครื้น
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวณิชารีย์ กลิ่นอุบล
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายภุชงค์ เนียมเกิด
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : พนักงานขับรถ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพีริญาณ์ อาริยชัยนันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสาโรจน์ เอี่ยมละออง
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่หลัก : นักการภารโรง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนิลุบล บัวงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายระเด่น ธรรมเนียม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนก
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกัมพล พูนนาม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเชิง เนียมเกิด
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : พนักงานขับรถ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : แผนกวิชาช่างยนต์
3 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5 : แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6 : แผนกวิชาการบัญชี
7 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 : แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
9 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
11 : พนักงานขับรถ
12 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
13 : พนักงานรักษาความปลอดภัย
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 106 หมู่ 9 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
webmaster นายบัญญัติ เคล้าคลึง E-Mail banyat@bicec.ac.th โทร 032-586488