[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ทำเนียบบุคลากร
ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
บริหารสถานศึกษา
เมนูหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
เอกสารที่เผยแพร่
งานในฝ่ายต่าง ๆ
สรุปข่าวกิจกรรม
อศจ.เพชรบุรี

 
แผนผังหน่วยงาน
เน€เธˆเน‰เธฒเธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆเธเนˆเธฒเธขเธญเธฒเธ„เธฒเธฃเธชเธ–เธฒเธ™เธ—เธตเนˆ
Click ดูประวัติ
นายบุญช่วย ดีหริ่ง
พ่อบ้าน
Click ดูประวัติ
นางกันยา ดีหริ่ง
แม่บ้าน
Click ดูประวัติ
นางพิมลพันธ์ เพ็ชรสีใส
แม่บ้าน
Click ดูประวัติ
นายสุขะ เผือกผ่อน
นักการภารโรง
Click ดูประวัติ
นายสาโรจน์ เอี่ยมละออง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : แผนกวิชาช่างยนต์
3 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5 : แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6 : แผนกวิชาการบัญชี
7 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 : แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
9 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
11 : พนักงานขับรถ
12 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
13 : พนักงานรักษาความปลอดภัย
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 106 หมู่ 9 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
webmaster นายบัญญัติ เคล้าคลึง E-Mail banyat@bicec.ac.th โทร 032-586488