[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ทำเนียบบุคลากร
นายสรรเสริญ ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
บริหารสถานศึกษา
เมนูหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
เอกสารที่เผยแพร่
งานในฝ่ายต่าง ๆ
อศจ.เพชรบุรี
ครูดีในดวงใจ

 
แผนผังหน่วยงาน
เนเธœเธ™เธเธงเธดเธŠเธฒเธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆ
Click ดูประวัติ
นายพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อน
ครู คศ.2 วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าแผนก
Click ดูประวัติ
นางสาวรุ่ง เพิ่มพูน
ครูพิเศษสอน
Click ดูประวัติ
นางสาววชิราภรณ์ สังข์ศรี
ครูพิเศษสอน
Click ดูประวัติ
นายพีรภัทร เอี่ยมเพชร
ครูพิเศษสอน
Click ดูประวัติ
นายบัญญัติ เคล้าคลึง
ครูพิเศษสอน
Click ดูประวัติ
นายพิศณุ พิทยบำรุง
ครูพิเศษสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภาณี รอดสุนิยม
ครูสอนพิเศษ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : แผนกวิชาช่างยนต์
3 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4 : แผนกวิชาการโรงแรม
5 : แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6 : แผนกวิชาการบัญชี
7 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 : แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
9 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
11 : พนักงานขับรถ
12 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
13 : พนักงานรักษาความปลอดภัย
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 106 หมู่ 9 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
webmaster นายบัญญัติ เคล้าคลึง E-Mail banyat@bicec.ac.th โทร 032-586488