[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ทำเนียบบุคลากร
นายสรรเสริญ ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
บริหารสถานศึกษา
เมนูหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
เอกสารที่เผยแพร่
งานในฝ่ายต่าง ๆ
อศจ.เพชรบุรี
ครูดีในดวงใจ

 
แผนผังหน่วยงาน
เนเธœเธ™เธเธงเธดเธŠเธฒเธชเธฒเธกเธฑเธเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒ
Click ดูประวัติ
นางชาดา กาศเกษม
ครู คศ.3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
Click ดูประวัติ
นายนิติธร พุทธบุญ
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางทัศนีย์ เบิกบาน
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นายอานนท์ ลีสีคำ
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสิรามล มูลเกตุ
พนักงานราชการ
Click ดูประวัติ
Miss Tshering YangKi
ครูพิเศษสอน ชาวต่างชาติ
นางสาวสิริพร นามเดช
พนักงานราชการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : แผนกวิชาช่างยนต์
3 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4 : แผนกวิชาการโรงแรม
5 : แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6 : แผนกวิชาการบัญชี
7 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 : แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
9 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
11 : พนักงานขับรถ
12 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
13 : พนักงานรักษาความปลอดภัย
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 106 หมู่ 9 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
webmaster นายบัญญัติ เคล้าคลึง E-Mail banyat@bicec.ac.th โทร 032-586488