[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ทำเนียบบุคลากร
ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
บริหารสถานศึกษา
เมนูหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
เอกสารที่เผยแพร่
งานในฝ่ายต่าง ๆ
สรุปข่าวกิจกรรม
อศจ.เพชรบุรี

 
แผนผังหน่วยงาน
เนเธœเธ™เธเธงเธดเธŠเธฒเธชเธฒเธกเธฑเธเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒ
Click ดูประวัติ
นางชาดา กาศเกษม
ครู คศ.3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก
Click ดูประวัติ
นางสาวพีริญาณ์ อาริยชัยนันต์
ครู คศ.3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวนิลุบล บัวงาม
ครู คศ.3 วิทยฐานะครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสิรามล มูลเกตุ
พนักงานราชการ
Click ดูประวัติ
นางสาวสิริพร นามเดช
พนักงานราชการ
Click ดูประวัติ
นายกัมพล พูนนาม
ครูผู้ช่วย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : แผนกวิชาช่างยนต์
3 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5 : แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6 : แผนกวิชาการบัญชี
7 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 : แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
9 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
11 : พนักงานขับรถ
12 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
13 : พนักงานรักษาความปลอดภัย
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 106 หมู่ 9 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
webmaster นายบัญญัติ เคล้าคลึง E-Mail banyat@bicec.ac.th โทร 032-586488