[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ทำเนียบบุคลากร
ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
บริหารสถานศึกษา
เมนูหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
เอกสารที่เผยแพร่
งานในฝ่ายต่าง ๆ
สรุปข่าวกิจกรรม
อศจ.เพชรบุรี

 

  

ชื่อ : ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัย
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 032586488

ชื่อ : นางสิริรัตน์ พูลผล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฯ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0891423446

ชื่อ : นายธวัชชัย นิตย์โชติ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฯ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อีเมล์ : twc.nitchote@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0811896832

ชื่อ : นายกิตติศักดิ์ ชยันตร์สุภาพ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฯ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0892981130

ชื่อ : นายวีรภาพ สีแตง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 032-586488

ชื่อ : นายณรงค์ชัย ชื่นบาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนก
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0894549992

ชื่อ : นายศุภวัฒน์ เคล้่าคลึง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0899100973

ชื่อ : นายชินกร ศิริบูรณ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายขจร ชูศรี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนก
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0813833653

ชื่อ : นายธัญญะ มะลิขาว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2 วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพีรวัฒน์ สุวรรณศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายณรงค์ แก้วคำ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพิมพ์วลัญช์ ขำทวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนก
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0851817373

ชื่อ : นางสาวผกาฉัตฐ์ พรายมี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2 วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนก
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0894137907

ชื่อ : นางสาวรุ่ง เพิ่มพูน
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววชิราภรณ์ สังข์ศรี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพีรภัทร เอี่ยมเพชร
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบัญญัติ เคล้าคลึง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายโกศล สุขเกษม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนก
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0861678910
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : แผนกวิชาช่างยนต์
3 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5 : แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6 : แผนกวิชาการบัญชี
7 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 : แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
9 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
11 : พนักงานขับรถ
12 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
13 : พนักงานรักษาความปลอดภัย
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 106 หมู่ 9 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
webmaster นายบัญญัติ เคล้าคลึง E-Mail banyat@bicec.ac.th โทร 032-586488