หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศ แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โดย : admin
อ่าน : 1580
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกำหนดให้นักเรียน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 ตุลาคม 2560 (ระบบปกติ) และ 15 ตุลาคม 2560 (ระบบเทียบโอน) ซึ่งปรากฎว่ามีนักเรียน นักศึกษายังไม่ลงทะเบียนเรียน 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จึงขอให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 14 มกราคม 2561 มิฉะนั้น ทางวิทยาลัยจะดำเนินการให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

คลิกที่นี่ เพื่อดู