หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : admin
อ่าน : 1681
เสาร์์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายชื่อดังเอกสารแนบ