หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เรื่องนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
โดย : admin
อ่าน : 1796
ศุกร์์ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ขอประกาศเจตนาอารมณ์เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบาย ดังเอกสารแนบ