หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
โดย : admin
อ่าน : 595
ศุกร์์ ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ประกาศรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)  รายละเอียดเพิ่มเติม