จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

2 มิถุนายน 2565: ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ได้แก่

(1) จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพรฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่

(2) จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่

(3) จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2565

(4) จัดลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-10.30 น. ณ หอประชุมพฤกษาวานร วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


BICEC

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ