ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ของจังหวัดเพชรบุรี โดยประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ของจังหวัดเพชรบุรี โดยประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย

📍ในการนี้ ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ได้นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมดำเนินภารกิจ ออกศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่าง 29 ธ.ค. 64 ถึง 4 ม.ค. 65 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ บริเวณแยกท่าศาลา อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยภายในศูนย์ฯ ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อาทิ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คลมยาง เติมน้ำกลั่น เป่ากรองอากาศ เปลี่ยนหลอดไฟ ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟเบรก ถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมแซมเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ซึ่งกิจกรรมนี้มีนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าร่วม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง รู้จักแก้ไขปัญหา เกิดทักษะความชำนาญ และมีความมั่นใจ ในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมด้านจิตอาสาให้นักเรียน นักศึกษา ได้บริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ตามมาตรการโควิด-19

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ