เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ประธานในพิธี นายกิตติศักดิ์ ชยันตร์สุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายพงพิราม เยี่ยมเพื่อน หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมคณะครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ