นางสาวอริสา สมอไทย นักศึกษาระดับ ปวส.1 การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เข้ารับโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติของจังหวัดเพชรบุรี

ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด นายกิตติศักดิ์ ชยันตร์สุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวนิลุบล บัวงาม หัวหน้างานกิจกรรม นำนางสาวอริสา สมอไทย นักศึกษาระดับ ปวส.1 การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เข้ารับโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติของจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่2/2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. โดยรับมอบจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงมีการปรับเปลียนรูปแบบจากเดิม กำหนดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 ซึ่งกำหนดให้มีกิจกรรม 2 กิจกรรม

1.พิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

2.การนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี และรับโล่จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ