เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการตรวจประเมินกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) แบบถาวร ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการตรวจประเมินกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) แบบถาวร ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ