เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ พื้นที่บริเวณโดยรอบ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดย งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ พื้นที่บริเวณโดยรอบ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดย งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ