ร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวามหามกุฎวิทยมหาราช

1 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น.ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ ชยันตร์สุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารกร พร้อมคณะครู ร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวามหามกุฎวิทยมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรี กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนครคีรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ