Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

STD2558

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi 
ftijob 
enjoy 
dvt 
doe 

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

0001

cms_pagun

v-cop

dvt
001 วิทยาลัยการอาชีพเข้ารับการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพระดับภาค ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดเข้ารับการตรวจโครงการชีววิถีฯ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดนำนักเรียนนักศึกษาร่วมกันประดิษฐ์กระทงเพื่อมอบให้กับวัดหาดทราย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 55 โดยวัดหาดทรายได้จัดงานลอยกระทงขึ้น ณ วัดหาดทราย และให้ชุมชนได้ช่วยกันทำกระทงให้วัดเพื่อใช้ในการจำหน่ายในคืนวันลอยกระทง โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนร่วมกันจัดทำกระทงกันอย่างสนุกสนาน
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษาเข้าแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.จังหวัดเพชรบุรี  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 23 พย. 55 โดยผลการแข่งขันได้ระดับเหรียญทอง หลายรายการ
 
001

ในกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ  ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
ณ   วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี   โดยมีวิทยาลัยในอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมแข่งขันจำนวน  6  ทีม  ผลการแข่งขัน   วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  ได้รับรางวัลชนะเลิศ   ระดับ เหรียญทอง  เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี เป็นแข่งขันระดับภาคต่อไป
นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน
1. นายศิริชัย ทองอาบ  ปวช.3  เครื่องกล
2. นางสาวปัทวรรณ จารุมณี ปวช.3 บัญชี

ครูผู้ควบคุม
 นายวีระภาพ สีแตง

 
001 วิทยลัยการอาชีพบ้านลาด ได้รับเกียรติจาก สพฐ.เพชรบุรี ให้บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 9 พย. 55
 

ประกาศผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) ภาคทฤษฏี  เทียบโอนรุ่น9

นักศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณ์ ที่สอบไม่ผ่าน  หรือขาดสอบภาคทฤษฏี 
ให้มาสอบรอบ 2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น.  รายละเอียด << คลิก >>

ผลการสอบ (VQ) ภาคทฤศฏี
เทคโนโลยีสำนักงาน << คลิก >>
 การบัญชี << คลิก >>
การจัดการทั่วไป <<คลิก >>
 ติดตั้งไฟฟ้า << คลิก >>
เทคนิคยานยนต์ <<คลิก>>

 

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทียบโอน (( คลิก ))  new

- ตารางเรียน นักเรียนนักศึกษา ปกติ  ภาคเรียนที่ 2 / 2557       new

           สาขางานคอมพิวเตอร์ 
                    ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

          สาขางานการบัญชี

                     ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                     ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
    
           สาขางานยานยนต์

                    ระดับ  ปวช.  1   กลุ่ม 1    << คลิก  >>            กลุ่ม 2     <<  คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   กลุ่ม 1    << คลิก  >>            กลุ่ม 2    <<  คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3    กลุ่ม 1 , 2  << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

           สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

                    ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

-- ตารางนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 12  ภาคเรียนที่ 2 / 2557    new   
                คอมฯ รุ่น 12                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 12                       กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น12             กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 7               กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น12                          กลุ่ม 1 (( คลิก ))           กลุ่ม 2 ((คลิก))

 

 


Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_6841: ผลสอบภาคล่าสุดจะออกเมื่อใหร่ค่ะ :D
Guest_6922: เด็กใหม่ทราบเกรดเมือรัยค่ะ
Guest_6922: เด็กปกติทราบเกรดเมื่อรัยค่ะ
Guest_3211: เทียบโอนรุ่น 13 เปิดรับสมัครเมื่อไรครับ
Guest_6601: (?) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) O.O :S :O :| :D :( :) :)
Guest_6601: 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Guest_6601: 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Guest_9790: นศ.เทียบโอนรุ่น12สามารถจ่ายค่าเทอมช้าสุดของภาคเรียนที่2ได้เมื่อไรคะ
Guest_9790: ช่วยตอบด้วยนะ ขอบคุนคะ
Guest_1734: เกรดนักศึกษาเทียบโอนอกยังคะ่
Guest_4368: ครับ ผมได้อ่านข้อความความดังกล่าวแล้ว ขอบคุณสำหรับคำติ จะนำเรียนผู้บริหารรับทราบต่อไป
Guest_4368: และนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น :_(
Guest_7550:
Guest_2944: ขอดูเกรด
Guest_1491: ก็มาดูได้ที่วิทยาลัยเลยครับ
Guest_1745: จ่ายค่าเทอมล่าช้าวันสุดท้่าย วันศุกร์ ที่ 14 พศจิกายน 2557 นี้เท่านั้น
Guest_7007: การจัดกิจกรรมมีความยุ่งยากมาก อยากให้มีการเตรียมควาามพร้อมกันหน่อยคับ ไม่ใช่่ิอยากจัดก็จัดควรถมนักเรียนด้วย นักเรียนเมื่อยนะคับ
Guest_6321: ดูทางเวปได้ยังคับ
Guest_6321: :D :D :D :D :D :D
Guest_1456: -..-
Guest_7066: การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดเรามีการวางแผนการจัดกิจกรรมกันเป็นปี แต่บางกิจกรรมที่เป้นกิจกรรมเร่งด่วนเราก้ต้องทำ แต่กิจกรรมบางกิจกรรมจัดเพื่อนักเรียนครับ นักเรียนคสรให้ความร่วมมือครับ หากนักเรียนสงสัยในกิจกรรมใดถามครูผู้จัดกิจกรรมได้ครับ
Guest_7066: เกรดรุ่น 11 สามารถดูทางเว็บได้ครับ แต่รุ่น 12 ผมไม่แน่ใจลองเข้าดูเองเลยครับ ทุ่กที่ที่มีอินเตอร์เน็ตสามารถดูได้ครับ
Guest_2826: ยินดีด้วยกับความสำเร็จของนักเรียนทุกคน การที่เราจะได้อะไรมาง่ายๆมันก็ไม่มีค่าอะไรให้จดจำ อาจมีสุขทุกข์บ้างเป็นธรรมดา แต่สุดท้ายแล้วเราก็จบการศึกษาอย่างภาคภูมิใจ
Guest_7371: Thanks <a href="http://ratuqq.com/">POKER ONLINE</a>
Guest_7371: thanks <a href="http://imcqq.org//">DOMINOQQ</a>
Guest_2910: แฟ้มกิจกรรมนักเรียนดูได้ที่ใหนครับ ในเว็ปโรงเรียนหาไม่เจอครับ
Guest_5961: เป็นแฟ้มรายวิชาแฟ้มสะสมงาน หรือ แฟ้มกิจกรรมใหญ่ของงานกิจกรรมครับ ถ้าเป็นแฟ้มรายวิชา ให้ไปที่เมนูด้านซ้าย ชื่อหัวข้อ Download แบบฟอร์ม และเลือกฝ่ายวิชาการ และงานวัดผลและประเมินผล จะเจอแบบฟอร์มครับ แต่ถ้าเป็นของงานกิจกรรมจะอยู่ตรงกลางด้านล่างหน่อย ในหัวข้อที่ประกาศตารางสอนนักเรียนครับ หรือเข้าหัวข้อ Download แบบฟอร์ม และฝ่ายพัฒนา และงานกิจกรรมจะเจอแบบฟอร์มครับ
Guest_3411: เปิดรับสมัครเทียบโอนอิกทีเมื่อรัยค่ะ
Guest_9854: ดาวน์โหลดแฟ้มกิจกรรมไม่ได้ครับ
Guest_4061: แฟ้มงานกิจกรรมผมก็โหลดมาใช้หลายครั้งก็ยังโหลดได้นะครับ ลองโหดใหม่อีกทีครับ
Guest_5809: «link»
Guest_5809: :D :D :| :O :S O.O 8) :-* 8) 8)
«link» # conleyclan
«link» # berkshier
«link» # viewfromher
«link» # ekaterina43
«link» # tkd-dresden
«link» # g5ocontest
Guest_3171: kuy
Guest_4244: ขอพูดหน่อยคะ กำลังศึกษายุที่วิทลัยคะแต่อ.กลับไม่มีความยุติธรรมเรยคะ ว่านักเรียนที่ไม่ผิด แต่พอมีคนศึกษาผิดกฎกับไม่ว่าอะรัยเรยย ซึ่งใช้ได้ป่าวคะ ถามหน่อยอ.ครวให้ความยุติธรรมแก่นักศึกษาเท่าๆๆกันหน่อย ไม่ใช้ืำแบบนี้ส่าก้อดูด้วยง
Guest_4244: งานที่วิทลัยก็อช่วยทุกครั้งกับโดนว่าด่า กับมา แต่ทำไหมพอมีคนอื่นไม่ทำไม่ว่ามั้งละ ไม่พอใจมากกก
Guest_7044: หนูจ๋าจงดีใจเถอะ ที่ครูเขาว่าเขาตำหนิเรา แสดงว่าครูเขายังรักยังห่วงใย ยังสนใจเราอยู่ อย่าได้น้อยใจไปเลย

Name:
Message::) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

sunsern1

นายสรรเสริญ     ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
มกราคม 2015
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1180282110118028213011802845731180284565logo_bangkok post

ออนไลน์
เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday584
mod_vvisit_counterYesterday1386
mod_vvisit_counterThis week1970
mod_vvisit_counterLast week6912
mod_vvisit_counterThis month27397
mod_vvisit_counterLast month31359
mod_vvisit_counterAll days1004925

เรามี: 2 บุคคลทั่วไป, 4 bots ออนไลน์
Your IP: 54.159.226.203
 , 
Today: ม.ค. 26, 2015