Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

STD2558

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi 
ftijob 
enjoy 
dvt 
doe 
caistudio 
programsdd

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

gard

v-cop

dvt
DSCN1193 คณะผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดร่วมเดินทางส่ง ผู้อำนวยการนิมิตร  อาศัย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร  จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 2-3 มกราคม 2556 โดย ผู้อำนวยการนิมิตร  อาศัยได้รับคำสั่งให้ดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร  ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ทางวัทยาลัยฯ  จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่มีความเจริญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ทางคณะได้เข้าชม  บึงสีไฟ กราบนมัสการหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง และเลยขึ้นไปจังหวัดพิษณุโลกกราบนมัสการ พระพุทธชินราช วัดมหาธาตุฯ
 
001 นักเรียนนักศึกษาพร้อมคณะครู วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  ออกให้บริการประชาชน ช่วงเทสกาลปีใหม่ ณ แยกท่าศาลา อำเภอบ้านลาด ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 55 ถึง 2 มกราคม 56 ภายใต้ชื่อโครงการ อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ได้ออกให้บริการตรวจเช็คสภาพรถมอเตอร์ไซด์  และรถยนต์ของผู้เดินทางให้พร้อมใช้งาน และเป็นจุดพักรุสอบถามเส้นทางของผู้เดินทาง เพื่อเป้นการรถอุบัติเหตุ ทั้งนี้เป็นการให้บริการ ฟรี
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดกิจกรรม เลี้ยงส่งผู้อำนวยการ นายนิมิตร  อาศัย และสังสรรค์รับปีใหม่  ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ ผู้อำนวยการนิมิตร  อาศัย ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร โดยผู้อำนวยการนิมิตรอาศัย  มีผลงานโดดเด่นในการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดอย่างมากมาย อาทิผลงานด้านวิชาการการเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนป่าเด็งวิทยา  การปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯให้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม  การสานสัมพันธ์กับชุมชนให้รู้จักวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
 
001

โครงการตอบปัญหาทางวิชาการประจำปีการศึกา 2555  วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันตอบปัยหาทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ.หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันองค์การวิชาชีพปริทัศน์

 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดโครงการ วิชาชีพปริทัศน์  ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม โดยภาคเช้าบุคลากรและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์  มีการจัดกิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ  กิจกรรมเลี้ยงรับปีใหม่รับประทานอาหารร่วมกัน และกิจกรรมการแสดงของนักเรียนนักศึกษาหลากหลาย
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับภาค(ภาคกลาง) ประจำปี 2555 วันที่ 17-21 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าแอมโปรมอลล์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิทยาลัยฯได้ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมหลายรายการ เช่น อุปกรณ์ถอดแปลงถ่านมอเตอร์สตารท์ เครื่องตรวจวงจรไฟฟ้าด้วยสนามแม่เหล็ก แปลงเกษตรอัจฉริยะ และยังเข้าร่วมการประกวดมารยาทงาม  และหน่วยองค์การวิชาชีพดีเด่น
 
001 บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักเรียน ร่วมกันวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ 4 ธันวาคม 2555 หน้าวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด และในวันที่ 5 ธันวาคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านลาด
 

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทียบโอน (( คลิก ))  new

- ตารางเรียนนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 12  ภาคเรียนที่  ฤดูร้อน / 2557    new   
                คอมฯ รุ่น 12                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 12                             กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น12                   กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 7                    กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น12                                กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2 ((คลิก))

 

 


Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_7066: การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดเรามีการวางแผนการจัดกิจกรรมกันเป็นปี แต่บางกิจกรรมที่เป้นกิจกรรมเร่งด่วนเราก้ต้องทำ แต่กิจกรรมบางกิจกรรมจัดเพื่อนักเรียนครับ นักเรียนคสรให้ความร่วมมือครับ หากนักเรียนสงสัยในกิจกรรมใดถามครูผู้จัดกิจกรรมได้ครับ
Guest_7066: เกรดรุ่น 11 สามารถดูทางเว็บได้ครับ แต่รุ่น 12 ผมไม่แน่ใจลองเข้าดูเองเลยครับ ทุ่กที่ที่มีอินเตอร์เน็ตสามารถดูได้ครับ
Guest_2826: ยินดีด้วยกับความสำเร็จของนักเรียนทุกคน การที่เราจะได้อะไรมาง่ายๆมันก็ไม่มีค่าอะไรให้จดจำ อาจมีสุขทุกข์บ้างเป็นธรรมดา แต่สุดท้ายแล้วเราก็จบการศึกษาอย่างภาคภูมิใจ
Guest_2910: แฟ้มกิจกรรมนักเรียนดูได้ที่ใหนครับ ในเว็ปโรงเรียนหาไม่เจอครับ
Guest_5961: เป็นแฟ้มรายวิชาแฟ้มสะสมงาน หรือ แฟ้มกิจกรรมใหญ่ของงานกิจกรรมครับ ถ้าเป็นแฟ้มรายวิชา ให้ไปที่เมนูด้านซ้าย ชื่อหัวข้อ Download แบบฟอร์ม และเลือกฝ่ายวิชาการ และงานวัดผลและประเมินผล จะเจอแบบฟอร์มครับ แต่ถ้าเป็นของงานกิจกรรมจะอยู่ตรงกลางด้านล่างหน่อย ในหัวข้อที่ประกาศตารางสอนนักเรียนครับ หรือเข้าหัวข้อ Download แบบฟอร์ม และฝ่ายพัฒนา และงานกิจกรรมจะเจอแบบฟอร์มครับ
Guest_3411: เปิดรับสมัครเทียบโอนอิกทีเมื่อรัยค่ะ
Guest_9854: ดาวน์โหลดแฟ้มกิจกรรมไม่ได้ครับ
Guest_4061: แฟ้มงานกิจกรรมผมก็โหลดมาใช้หลายครั้งก็ยังโหลดได้นะครับ ลองโหดใหม่อีกทีครับ
Guest_1531: อบากสอบถามว่า ปวช.เรียนเสาร์-อาทิตย์ ได้ป่าวคะ
Guest_7700: ปวช. เราไม่เปิดเรียนเสาร์อาทิตย์ครับ มีแต่เรียน ปวช ปกติจันทร์ถึงศุกร์ครับ
Web_master_old: กรุณาโพสข้อความที่ สุขภาพ ด้วยนะค่ะ
Guest_6486: ไปสมัครเรียน ปวส มาแล้วครับ เมื่อวันที่3 แล้วต้่องไป ร.ร.อีกเมื่อไหร่คับ
Guest_6486: เห็นเค้าบอกหมายกำหนดการยังไม่ได้พิมพ์
Guest_6486: จะมีให้ดาวน์โหลดมั้ยคับ
Guest_6486: หมายกำหนดการอะคับ
Guest_1193: ครับ ผมจะไพสไว้น่าเว็บให้นะครับ ขอบคุณครับ
Guest_7210: ถ้าจะติดต่อฝ่ายทะเบียนต้องทำไงคร่ะ
Guest_3161: ติดต่อเรื่องอะไรครับ ถ้าสมัครเรียน เตรียมวุฒิการศึกษาถ่ายมา 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ รูปชุดนักเรียน 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นเดินเข้ามาคุยเลยครับ
Guest_3161: หรือโทรเข้ามาสอบถาม 032586488 ครับ
ไฟฟ้า เ: ดูผลสอบตรงไหนครับ
ไฟฟ้า เ: ในเวบ หาไม่เจอครับ
Guest_9433: รายละเอียดกำหนดการรับสมัคร

ประจำปีการศึกษา 2558 รายงานมอบตัวเป็นนักเรียน ระดับ ปวช.1 , ปวส.1

(ต้องมีผู้ปกครองและเอกสารของผู้ปกครองมาในวันมอบตัวด้วย) 18 มีนาคม 2558

เวลา 09.00-12.00 น.ระดับ ปวช. ชำระเงิน 400

ระดับ ปวส. ประมาณ 5,000 บาท
Guest_9433: ปวส แบบไหนคับ ใช่ที่เรียนวันอาทิตย์หรือเปล่าคับ
Guest_5780: ปวส ปกติครับ
Guest_5780: วันอาทิตย์ ยังไม่ได้ขึ้นเลยครับ จะดูมาให้นะครับ
Guest_7704: เปิดรัยสมัคร นักศึกษาเทียบโอนความรู้ และนักศึกษาภาคสมทบ เทียบโอนคือคนที่กำลังทำงานอยู่ ภาคสมทบคือ คนที่ไม่ได้ทำงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงเดือนพฤษภาคม
Guest_7704: ลงทะเบียนภาคเทียบโอนกับปฐมนิเทศ วันที่ 17 พฤษภาคม ลงทะเบียนเวลา 8.30-11.30 น. ปฐมนิเทศ เวลา 13.00- 16.30 น. ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าสมัคร 1000 บาท ยังไม่รวมค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 200 บาท
Guest_3725: นรปวช ปกติที่ไม่ได้ลงเรียนปิดเทอม ตามที่กำหนด แล้ว แบบนี้ จะมีผลรัยป่าวครับ เพราะ2-8มีนาเปิดได้แบบนี้ลงเรียนได้ไหมคะ ขอบคุณครัช
Guest_2996: เข้าระบบไม่เคยได้สักที่เบื่อๆๆๆๆๆๆแก้ไขด้วย
Guest_6193: สอบถามหน่อย คับ พอดีจะเรียน ปวส ภาคเทียบโอน ที่เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
Guest_6193: แล้ววันอื่่นจะมีกิจกรรมอะไรมั้ยคับ
Guest_6193: เพราะผมสมัครไปแบบเรียน2ปี ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีงานทำ แต่กำลังจะได้งานทำ
Guest_6193: มันจะไม่มีกิจกรรมในวันิื่นใช่มั้ยคับ
Guest_6819: จะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์อย่างเดี่ยว จันถึงเสาร์ไม่มีครับ มีแต่การบ้านที่ครูมอบหมายครับ
Guest_5439: ถ้าสมัครเรียน ปวส วันอาทิด ถ้าเรียน ปีครึ่ง ต้องใช้ หนังสือรับรองอายุงานกี่ปี คะ
Guest_5439: ถ้า ทำงานยังไม่ถึง2 ปี แล้ว จะสมัค เรียน ปวส 1 ปีครึ่ง ได้ ไหมคะ

Name:
Message::) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

sunsern1

นายสรรเสริญ     ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
มีนาคม 2015
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1180282110118028213011802845731180284565logo_bangkok post

ออนไลน์
เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday55
mod_vvisit_counterYesterday950
mod_vvisit_counterThis week9574
mod_vvisit_counterLast week13567
mod_vvisit_counterThis month8937
mod_vvisit_counterLast month32929
mod_vvisit_counterAll days1052636

เรามี: 2 บุคคลทั่วไป, 4 bots ออนไลน์
Your IP: 54.89.81.130
 , 
Today: มี.ค. 03, 2015