Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

STD2558(2)

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi 
ftijob 
enjoy 
dvt 
doe 
caistudio 
programsdd

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

gard

v-cop

dvt
DSCN1193 คณะผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดร่วมเดินทางส่ง ผู้อำนวยการนิมิตร  อาศัย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร  จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 2-3 มกราคม 2556 โดย ผู้อำนวยการนิมิตร  อาศัยได้รับคำสั่งให้ดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร  ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ทางวัทยาลัยฯ  จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่มีความเจริญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ทางคณะได้เข้าชม  บึงสีไฟ กราบนมัสการหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง และเลยขึ้นไปจังหวัดพิษณุโลกกราบนมัสการ พระพุทธชินราช วัดมหาธาตุฯ
 
001 นักเรียนนักศึกษาพร้อมคณะครู วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  ออกให้บริการประชาชน ช่วงเทสกาลปีใหม่ ณ แยกท่าศาลา อำเภอบ้านลาด ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 55 ถึง 2 มกราคม 56 ภายใต้ชื่อโครงการ อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ได้ออกให้บริการตรวจเช็คสภาพรถมอเตอร์ไซด์  และรถยนต์ของผู้เดินทางให้พร้อมใช้งาน และเป็นจุดพักรุสอบถามเส้นทางของผู้เดินทาง เพื่อเป้นการรถอุบัติเหตุ ทั้งนี้เป็นการให้บริการ ฟรี
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดกิจกรรม เลี้ยงส่งผู้อำนวยการ นายนิมิตร  อาศัย และสังสรรค์รับปีใหม่  ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ ผู้อำนวยการนิมิตร  อาศัย ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร โดยผู้อำนวยการนิมิตรอาศัย  มีผลงานโดดเด่นในการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดอย่างมากมาย อาทิผลงานด้านวิชาการการเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนป่าเด็งวิทยา  การปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯให้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม  การสานสัมพันธ์กับชุมชนให้รู้จักวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
 
001

โครงการตอบปัญหาทางวิชาการประจำปีการศึกา 2555  วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันตอบปัยหาทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ.หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันองค์การวิชาชีพปริทัศน์

 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดโครงการ วิชาชีพปริทัศน์  ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม โดยภาคเช้าบุคลากรและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์  มีการจัดกิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ  กิจกรรมเลี้ยงรับปีใหม่รับประทานอาหารร่วมกัน และกิจกรรมการแสดงของนักเรียนนักศึกษาหลากหลาย
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับภาค(ภาคกลาง) ประจำปี 2555 วันที่ 17-21 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าแอมโปรมอลล์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิทยาลัยฯได้ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมหลายรายการ เช่น อุปกรณ์ถอดแปลงถ่านมอเตอร์สตารท์ เครื่องตรวจวงจรไฟฟ้าด้วยสนามแม่เหล็ก แปลงเกษตรอัจฉริยะ และยังเข้าร่วมการประกวดมารยาทงาม  และหน่วยองค์การวิชาชีพดีเด่น
 
001 บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักเรียน ร่วมกันวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ 4 ธันวาคม 2555 หน้าวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด และในวันที่ 5 ธันวาคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านลาด
 

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทียบโอน (( คลิก ))  new

- ตารางเรียนนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 12  ภาคเรียนที่  ฤดูร้อน / 2557    new   
                คอมฯ รุ่น 12                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 12                             กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น12                   กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 7                    กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น12                                กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2 ((คลิก))

 

 


Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_9633: ถ้ามีงานทำก็อายุงานกี่วันก็ได้แต่ต้องมีหนังสือรับรอง อันนี้เรียนปีครึ่ง 4 เทอม ครับเพราะช่วงเดือนเมษายนหรือที่เขาเรียกว่าซัมเมอร์ผู้เรียนปีครึ่งจะไม่ได้หยุดจึงจบไว ส่วนผู้ที่เรียนสองปีคือไม่มีหนังสือรับลองการทำงานจะมีช่วงเวลาปิดเทอมคือเดือนเมษายนเขาจะหยุด อันทีจริงไม่ได้หยุดนะครับแต่ผมขอใช้คำว่าหยุดก็แล้วกันเพราะช่วงเวลาดังกล่าวเรามีกิจกรรมและมอบหมายงานให้ทำ เรียนสี่เทอมเหมือนกัน เรียนตั้งแต่ 8.00 - 18.00 น. โดยประมาณ การตอบข้อสงสัยอาจมีการคลาดเคลือนบ้างเป็นการตอบเฉพาะหน้าเนือ่งจากผู้ตอบคำถามไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
Guest_9633: ค่าเทอมจ่ายวันปฐมนิเทศครับ สามารถผ่อนผันได้ แต่ต้องจ่ายค่าบำรุงการศึกษาก่อน 1000 บาท ถึงจะผ่อนผันส่วนที่เหลือได้ครับ ยังไงฟังจากฝ่ายทะเบียนและการเงินอีกทีนะครับ วันที่มาสมัครเขาจะมีกำหนดการแนบไปให้ด้วยว่าวันใหนทำอะไรครับ อย่างไรครับ
Guest_7251: วันปฐมนิเทศ แต่งชุดอะไร ไปคร้
Guest_8545: วันปบมนิเทศแต่งชุดสุภาพครับ
Guest_4305: ผมไปสมัคร ปวส ภาควันอาทิตย์มา ผมไปสมัครมาวันที่ 3 ก.พ. 58 ไม่เห็นได้หมายกำหนดการเลยคับ ต้องทำยังไงคับ
Guest_5001: ลงทะเบียนภาคเทียบโอนกับปฐมนิเทศ วันที่ 17 พฤษภาคม ลงทะเบียนเวลา 8.30-11.30 น. ปฐมนิเทศ เวลา 13.00- 16.30 น. ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าสมัคร 1000 บาท ยังไม่รวมค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 200 บาท
Guest_5001: กำหนดการมีแค่นี้แหละครับ วันที่ 17 พค. 58 ครับ
Guest_3641: ที่ไปสมัค เรียน ปวส. ฝ่ายทะเบียน บอกว่า ต้องใช้หนังสือรับรอง 2 ปีขึ้นไป
Guest_3641: ถึงจะเรียน 1 ปีครึ่งได้.... ตกลง ต้องใช้หนังสือรับรองอายุงาน กี่ปีคะ
Guest_5395: ลงทะเบียนซัมเมอร์ยังไม่พร้อมภายในวันที่15เลื่อนได้ถึงเมื่อไหร่ค่ะ
Guest_5395: ซัมเมอร์เทียบโอนวันอาทิตย์
Guest_5395: ที่ชำระเงินค่ะ
Guest_3783: ผมสมัคร ปวส แบบ2ปี ไปอยากทำให้ตบ ถ้าสมัครเรียนซํมเมอร์ จะจบปีครึ่งมั้ยคับ
Guest_7841: ต้องเรียนสองปีครับ คือซัมเมอร์ของสองปีมีเรียนอยู่แล้วแต่เป้นรายวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ แต่รายวิชาฝึกงานจะต้องนำแฟ้มผลงานมานำเสนอ
Guest_7841: ปวส.เทียบโอนขยายเวลารับสมัครถึงเดือน พฤษภาคม นะครับ
Guest_1728: พี่ค่ะ สมัคร ต้องใช้ไรบ้างค่ะ
Guest_1728: ที่ ต้องใช้ในการสมัคร
Guest_7977: ถ้าไปสมัครมาแล้ว แต่เอาใบรับรองไปให้ช่วงเปิดเทอมได้มั้ยคับ งานผมจะครบ2ปีประมาณช่วงนั้นคับ
Guest_3646: เราขยายเวลารับสมัครถึง เดือนพฤษภาคม ครับ
Guest_2799: ผมไปสมัครมาตั้งแต่วันที่ 3 กพ. อะคับ
Guest_3532: สมัครแบบมีงานทำหรือแบบไม่มีงานทำครับ ถ้าสมัครแบบมีงานทำก็มายื่นเอกสารก่อนวันมอบตัวได้ครับ ถ้าสมัครแบบไม่มีงานทำไว้ก็เข้ามายื่นความจำนงเปลี่ยน ก่อนมอบตัวเช่นกันครับ
Guest_2203: แบบไม่มีงานทำค๊าปป
Guest_3532: ถ้ามีเอกสารใบรับลอง ก็มายื่นความจำนงใหม่ครับ
Guest_5731: หลักฐานใช้อะไรบ้างคับในการสมัครเรียน
Guest_5731: เเล้วผมทำงานที่นี่ได้เเค่ปีเดียวจะสมัครเรียนได้มั้ยครับ
Guest_5731: พอดีวันนี้ผมจะไปสมัครเรียนครับช่วยเเนะนำทีครับผม
Guest_5731: มีใครรู้บ้างครับแนะนำผมทีนะครับ
Guest_5731: ขอเวลาในการเปิดรับสมัครด้วยนะครับผม
Guest_4203: จะสม้ครเรียนปวส เรียนวันอาทิตย์วันเดียว ต้องเรียน1ปีหรือ2ปีครับถึงจะจบ
Guest_7483: ทำงานปีเดียวต้องเรียน 2 ปีครับ ขั้นตำถ้าจะเรียนปีครึ่ง ต้องมีใบรับรองการทำงาน 2 ปี ตอนนี้รับสมัครทุกวันครับไม่เว้นวันหยุดราชการ ถึงพฤษภาคม ครับ หลักฐานที่ใช้ หลักฐานที่ใช้ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ วุฒิการศึกษา ปวช.3 หรือ ม.6 2 ฉบับ และรูปถ่าย 1 นิ้ว ชุดนักศึกษาสีขาว 2 รูป
Guest_6616: ถ้าเรียนปีครึ่ง ต้องไปทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมค่ะ เรียนอาทิตย์เว้นอาทิตย์ได้ไหมค่ะ
Guest_4204: ไม่ได้ครับ ต้องมาเรียนทุกวันอาทิตย์ครับ
Guest_9075: ไม่ทราบว่า ปวส.เทียบโอนประสบการณ์ รุ่น 12 เกรดออกรึยังค้ะ (?)
Guest_1188: ยังไม่ออกครับ แต่สามารถสอบถามจากครุผู้สอนได้ครับ
Guest_3669: รบกวนสอบถามครับ ผมลงทะเบียนเรียนไว้ เทียนโอนจะปฐมนิเทศ พฤษภานี้แล้ว แต่ผมจะขอยกเลิก จะได้เงินคืนหรือไม่ครับ พอดีมี เรื่องจำเป็นที่จะต้องโย้กย้ายที่ทำงานครับ
Guest_4376: รูปถ่าย เป็นรูปสุภาพ แต่ไม่ใช่เสื้อสีขาวได้ไหมค่ะ

Name:
Message::) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

sunsern1

นายสรรเสริญ     ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
มีนาคม 2015
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1180282110118028213011802845731180284565logo_bangkok post

ออนไลน์
เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday93
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week93
mod_vvisit_counterLast week4000
mod_vvisit_counterThis month29635
mod_vvisit_counterLast month32929
mod_vvisit_counterAll days1073334

เรามี: 3 บุคคลทั่วไป, 3 bots ออนไลน์
Your IP: 54.163.105.38
 , 
Today: มี.ค. 29, 2015