Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi 
ftijob 
enjoy 
dvt 
doe 

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

0001

cms_pagun

v-cop

dvt

ประกาศผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) ภาคทฤษฏี  เทียบโอนรุ่น9

นักศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณ์ ที่สอบไม่ผ่าน  หรือขาดสอบภาคทฤษฏี 
ให้มาสอบรอบ 2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น.  รายละเอียด << คลิก >>

ผลการสอบ (VQ) ภาคทฤศฏี
เทคโนโลยีสำนักงาน << คลิก >>
 การบัญชี << คลิก >>
การจัดการทั่วไป <<คลิก >>
 ติดตั้งไฟฟ้า << คลิก >>
เทคนิคยานยนต์ <<คลิก>>

 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้ด้านการเทียบโอนประสบการณ์แก่นักศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณ์ รุ่น 10 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการมุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาระบบเทียบโอนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดได้รับความรู้ด้านการเทียบโอนประสบการณ์ รู้ขั้นตอนการเทียบโอน
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และพบครูที่ปรึกษา  ประจำปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่2  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เป็นการพบผู้ปรกครองของนักเรียนและให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษาเพื่อแจ้ง ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลและให้ครูที่ปรึกษาได้รับรู้ข้อมูลของนักเรียนจากผู้ปกครองเอง
 
IMG_3001

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาเทีบยโอนประสบการณ์ รุ่น 9 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดยกิจกรรมในวันที่ 28 ตุลาคม 2555 แบ่งเป็น 3 กิจกรรมด้วยกัน คือการสอบมาตราฐานวิชาชีพ การแนะแนวการศึกษาต่อ และมอบวุฒิธิบัตร เลี้ยงแสดงความยินดี

 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดยผู้อำนวยการนิมิตร  อาศัย นำบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านลาด ในวันที่ 23 ตุลาคม 2555 กันอย่างพร้อมเพรียง
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด นำโดย ผู้อำนวยการนิมิตร  อาศัย ร่วมโครงการ อาชีวะร่วมใจผู้ประสบภัยนำท่วม  ณ หน้ากระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 27 กันยายน 2555 โดยนำรถศูนย์ซ่อมสร้าง FixIt ครูและนักเรียน ร่วมออกหน่วยบริการผู้ประสบภัยนำท่วมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
IMG_2811 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูเอกชัย  จันลาด ที่ได้ย้ายเข้าสู่วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี  โดยมีครูและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ร่วมเดินทางส่ง ครูเอกชัย จันลาด ในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ทั้งนี้ครูเอกชัย  จันลาด  ได้ทำการสอนที่วิยาลัยการอาชีพบ้านลาด ตั้งแต่ ปี พศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ โดยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ และหัวหน้างานอื่นๆ อีกมากมาย มีผลงานการสอนเป็นที่ประจัก เป็นที่รักของลูกศิษย์ และเพื่อนร่วมงานทุกคน
 

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทียบโอน (( คลิก ))  new

- ตารางเรียน นักเรียนนักศึกษา ปกติ  ภาคเรียนที่ 2 / 2557       new

           สาขางานคอมพิวเตอร์ 
                    ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

          สาขางานการบัญชี

                     ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                     ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
    
           สาขางานยานยนต์

                    ระดับ  ปวช.  1   กลุ่ม 1    << คลิก  >>            กลุ่ม 2     <<  คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   กลุ่ม 1    << คลิก  >>            กลุ่ม 2    <<  คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3    กลุ่ม 1 , 2  << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

           สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

                    ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

-- ตารางนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 12  ภาคเรียนที่ 2 / 2557    new   
                คอมฯ รุ่น 12                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 12                       กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น12             กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 7               กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น12                          กลุ่ม 1 (( คลิก ))           กลุ่ม 2 ((คลิก))

 

 


Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_7090: :|
Guest_5232: เรียนซัมเมอร์ปลายเดือนมีนาคม ค่าเทอมประมาณ 3000 บาท
Guest_4729: จะทำแฟ้มกิจกรรม ให้ ฟรายไม่เจอ
Guest_5717: จะเข้าดูเกรด การจัดการ เข้าตรงไหนเร่อคะ
Guest_3869: ลาครั้งเดียว ติด 0 เลยหรอค่ะ :_(
Guest_6839: เมื่อไหร่ตารางสอนนักเรียนเทียบโอนจะออกค้ะ
Guest_5130: แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทียบโอน หัวข้อดาวโหลดแฟ้มกิจกรรม
Guest_5130: ลาครั้งเดี๋ยวคงไม่มีใครใจร้ายให้ติด 0 มั้งครับ จะเป็นไปได้หรือ คุยกับครูเขายังครับ ยังไงติดต่อกับครูผู้สอนโดยตรงเลยครับ
Guest_6841: ผลสอบภาคล่าสุดจะออกเมื่อใหร่ค่ะ :D
Guest_6922: เด็กใหม่ทราบเกรดเมือรัยค่ะ
Guest_6922: เด็กปกติทราบเกรดเมื่อรัยค่ะ
Guest_3211: เทียบโอนรุ่น 13 เปิดรับสมัครเมื่อไรครับ
Guest_6601: (?) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) O.O :S :O :| :D :( :) :)
Guest_6601: 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Guest_6601: 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Guest_9790: นศ.เทียบโอนรุ่น12สามารถจ่ายค่าเทอมช้าสุดของภาคเรียนที่2ได้เมื่อไรคะ
Guest_9790: ช่วยตอบด้วยนะ ขอบคุนคะ
Guest_1734: เกรดนักศึกษาเทียบโอนอกยังคะ่
Guest_4368: ครับ ผมได้อ่านข้อความความดังกล่าวแล้ว ขอบคุณสำหรับคำติ จะนำเรียนผู้บริหารรับทราบต่อไป
Guest_4368: และนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น :_(
Guest_7550:
Guest_2944: ขอดูเกรด
Guest_1491: ก็มาดูได้ที่วิทยาลัยเลยครับ
Guest_1745: จ่ายค่าเทอมล่าช้าวันสุดท้่าย วันศุกร์ ที่ 14 พศจิกายน 2557 นี้เท่านั้น
Guest_7007: การจัดกิจกรรมมีความยุ่งยากมาก อยากให้มีการเตรียมควาามพร้อมกันหน่อยคับ ไม่ใช่่ิอยากจัดก็จัดควรถมนักเรียนด้วย นักเรียนเมื่อยนะคับ
Guest_6321: ดูทางเวปได้ยังคับ
Guest_6321: :D :D :D :D :D :D
Guest_1456: -..-
Guest_7066: การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดเรามีการวางแผนการจัดกิจกรรมกันเป็นปี แต่บางกิจกรรมที่เป้นกิจกรรมเร่งด่วนเราก้ต้องทำ แต่กิจกรรมบางกิจกรรมจัดเพื่อนักเรียนครับ นักเรียนคสรให้ความร่วมมือครับ หากนักเรียนสงสัยในกิจกรรมใดถามครูผู้จัดกิจกรรมได้ครับ
Guest_7066: เกรดรุ่น 11 สามารถดูทางเว็บได้ครับ แต่รุ่น 12 ผมไม่แน่ใจลองเข้าดูเองเลยครับ ทุ่กที่ที่มีอินเตอร์เน็ตสามารถดูได้ครับ
Guest_2826: ยินดีด้วยกับความสำเร็จของนักเรียนทุกคน การที่เราจะได้อะไรมาง่ายๆมันก็ไม่มีค่าอะไรให้จดจำ อาจมีสุขทุกข์บ้างเป็นธรรมดา แต่สุดท้ายแล้วเราก็จบการศึกษาอย่างภาคภูมิใจ
Guest_7371: Thanks <a href="http://ratuqq.com/">POKER ONLINE</a>
Guest_7371: thanks <a href="http://imcqq.org//">DOMINOQQ</a>
Guest_2910: แฟ้มกิจกรรมนักเรียนดูได้ที่ใหนครับ ในเว็ปโรงเรียนหาไม่เจอครับ
Guest_5961: เป็นแฟ้มรายวิชาแฟ้มสะสมงาน หรือ แฟ้มกิจกรรมใหญ่ของงานกิจกรรมครับ ถ้าเป็นแฟ้มรายวิชา ให้ไปที่เมนูด้านซ้าย ชื่อหัวข้อ Download แบบฟอร์ม และเลือกฝ่ายวิชาการ และงานวัดผลและประเมินผล จะเจอแบบฟอร์มครับ แต่ถ้าเป็นของงานกิจกรรมจะอยู่ตรงกลางด้านล่างหน่อย ในหัวข้อที่ประกาศตารางสอนนักเรียนครับ หรือเข้าหัวข้อ Download แบบฟอร์ม และฝ่ายพัฒนา และงานกิจกรรมจะเจอแบบฟอร์มครับ
Guest_3411: เปิดรับสมัครเทียบโอนอิกทีเมื่อรัยค่ะ

Name:
Message::) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

sunsern1

นายสรรเสริญ     ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
ธันวาคม 2014
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1180282110118028213011802845731180284565logo_bangkok post

ออนไลน์
เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday832
mod_vvisit_counterYesterday1174
mod_vvisit_counterThis week832
mod_vvisit_counterLast week6866
mod_vvisit_counterThis month19516
mod_vvisit_counterLast month34449
mod_vvisit_counterAll days965685

เรามี: 11 บุคคลทั่วไป, 3 bots ออนไลน์
Your IP: 54.166.159.110
 , 
Today: ธ.ค. 21, 2014