Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi 
ftijob 
enjoy 
dvt 
doe 

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

0001

cms_pagun

v-cop

 

alt

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จัด
กิจกรรม เวียนเทียนวันวิสาขบูชาฯ
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ. วัดเขา
ทโมน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม แก่นักเรียนนักศึกษา

 

 

 

alt

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จัด
กิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน - นักศึกษา วันที่ 25 พฤษภาคม
2555

 

 

 

alt

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จัด
กิจกรรม โดยนิมนต์พระดำหริย์
  ธัมมรังสี  จากวัดเขาทโมน ได้
บรรยายธรรม  ฝึกอบรมการทำ
สมาธิ และเป็นการส่งเสริมคุณ
ธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน
นักศึกษาในวันที่ 24 พฤษภาคม
2555

 

 

ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)


รายละเอียดเพิ่มเติมดาวโหลดด้านล่างค่ะ

Download Folder

news_new <<download>>news_new

 

 

 

alt

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
ออกหน่วยพื้นที่ในโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่อบต.ถ้ำรงค์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2555

 

 

 

alt

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดเข้าร่วมงาน สภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ณ.วิทยาลัยสารพัดช่างช่างเพชรบุรี วันที่ 16 พฤษภาคม 2555

 

 

 

ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(ครูพิเศษสอน)
รับสมัครผู้จบวุฒิ ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2555
รายละเอียดเพิ่มเติมดาวโหลดด้านล่างค่ะ
 
Download Folder
 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ค่ะ
สมัครได้ที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด อาคารอำนวยการหลังใหม่
ห้องงานสารบรรณ ตามวันเวลาราชการ
icon-hot***เว้นวันหยุดราชการนะค่ะ***icon-hot
 

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทียบโอน (( คลิก ))  new

- ตารางเรียน นักเรียนนักศึกษา ปกติ  ภาคเรียนที่ 1 / 2557       new

           สาขางานคอมพิวเตอร์ 
                    ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

          สาขางานการบัญชี

                     ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                     ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
    
           สาขางานยานยนต์

                    ระดับ  ปวช.  1   กลุ่ม 1    << คลิก  >>            กลุ่ม 2     <<  คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   กลุ่ม 1    << คลิก  >>            กลุ่ม 2    <<  คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3    กลุ่ม 1 , 2  << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

           สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

                    ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

- ตารางนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 11  ภาคเรียนที่ 1 / 2557    new        
                คอมฯ รุ่น 11                                    
กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 11                       กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น11             กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 6               กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น11                          กลุ่ม 1 (( คลิก ))           กลุ่ม 2 ((คลิก))

- ตารางนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 12  ภาคเรียนที่ 1 / 2557    new   
                คอมฯ รุ่น 12                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 12                       กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น12             กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 7               กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น12                          กลุ่ม 1 (( คลิก ))           กลุ่ม 2 ((คลิก))

 

 


Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_7844: เปิดรับสมัครเดือนมีนาคม โดยประมาณครับ
Guest_1272: สริตา ชำนาญเวช
Guest_1272: คอมกลุ่ม 2รุ่น10
Guest_3183: ค่าเทอมจ่ายช้าสุดได้วันไหนค่ะรบกวนตอบให้หน่อยค่ะจ่ายไปแล้วครึ่งกนึ่หนึ่งขอบคุณค่ะ
Guest_3183: :D
Guest_8585: ....
Guest_6179: :(
Guest_3810: ค่าเทอม จ่ายได้ช้าสุด วันที่ 30 กันยายน 57 ครับ ขอโทษที่ครับที่ตอบช้า
Guest_3810: การดูเกรดออนไลย์ของนักเรียน กำลังปรับปรุงอยู่ครับ คือกำลังดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับระบบ ตอนนี้กำลังแก้ไขครับ ขออภัยมานะที่นี้ด้วย
Guest_4187: อยากทราบว่า ถ้าเรียนวันอาทิตย์อย่างเดียว เปิดเมื่อไหร่
Guest_1490: อยากเรียนปวสวันอาทิตย์วันเดียวตอนนี่เปิดรับสมัครหรือยังคะ
Guest_1490: จบม.6มาอยากเรียนเทียบโอนปวสสาขาการจีดการได้ไหมคะมีแบบที่เรียนวันอาทิตย์วันเดียงเปล่าคะและเปิดรับสใัครวันไหนถึงงันไหนคะ
Guest_5450: จบ ม.6 เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เรือนช่างอะไรก้ได้ เปิดประมาณเดือน มีนาคม 2557 คับ ค่าเทอม โดยประมาณ ไม่เกิน 5000 คับ แต่ตอนนี้ก็มาสมัครทิ้งไว้ก่อนได้นะคับไม่เสียค่าใช้จ่ายคับ
Guest_9250: เรียนซัมเมอร์ประมาณเดือนไหนค่ะ
Guest_2236: ค่าเทอมซัมเมอร์เท่าไหร่ค่ะ
Guest_7090: ประกาศผลสอบวันไหนค่ะ
Guest_7090: :|
Guest_5232: เรียนซัมเมอร์ปลายเดือนมีนาคม ค่าเทอมประมาณ 3000 บาท
Guest_4729: จะทำแฟ้มกิจกรรม ให้ ฟรายไม่เจอ
Guest_5717: จะเข้าดูเกรด การจัดการ เข้าตรงไหนเร่อคะ
Guest_3869: ลาครั้งเดียว ติด 0 เลยหรอค่ะ :_(
Guest_6839: เมื่อไหร่ตารางสอนนักเรียนเทียบโอนจะออกค้ะ
Guest_5130: แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทียบโอน หัวข้อดาวโหลดแฟ้มกิจกรรม
Guest_5130: ลาครั้งเดี๋ยวคงไม่มีใครใจร้ายให้ติด 0 มั้งครับ จะเป็นไปได้หรือ คุยกับครูเขายังครับ ยังไงติดต่อกับครูผู้สอนโดยตรงเลยครับ
Guest_6841: ผลสอบภาคล่าสุดจะออกเมื่อใหร่ค่ะ :D
Guest_6922: เด็กใหม่ทราบเกรดเมือรัยค่ะ
Guest_6922: เด็กปกติทราบเกรดเมื่อรัยค่ะ
Guest_3211: เทียบโอนรุ่น 13 เปิดรับสมัครเมื่อไรครับ
Guest_6601: (?) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) O.O :S :O :| :D :( :) :)
Guest_6601: 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Guest_6601: 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Guest_9790: นศ.เทียบโอนรุ่น12สามารถจ่ายค่าเทอมช้าสุดของภาคเรียนที่2ได้เมื่อไรคะ
Guest_9790: ช่วยตอบด้วยนะ ขอบคุนคะ
Guest_1734: เกรดนักศึกษาเทียบโอนอกยังคะ่
Guest_6857: ขอโทษนะคะ...รบกวนเจ้าหน้าที่ อาจารย์และผู้บริหารของวิทยาลัยอ่านหน่อยนะคะ
ทำไมวิทยาลัยถึงไม่มีมาตรฐานอะไรเลยล่ะคะ เมื่อวันปัจฉิมนิเทศทางท่านได้แจ้งอย่างชัดเจนว่า วันที่27ตุลาคม ให้นักศึกษาระบบเทียบโอนรุ่น11 มาดูเกรดได้และถ้าใครไม่ติดอะไรให้ทำเรื่องจบได้
ดิฉันขอถามว่า...
ข้อ1 นักศึกษาต้องเดินทางจากไกลๆมา แต่เมื่อถามเจ้าหน้าที่ ท่านกลับบอกว่าเกรดยังไม่ออก ค่อยมาดูวันหลัง นักศึกษาต้องลางานมา เดินทางมาไกล แต่ท่านพูดแค่นี้หรือคะ? (ระหว่างที่แจ้งรายละเอียดท่านพูดจาไม่ดีเลยนะคะและยังโบ้ยกันไปโบ้ยกันมาด้วยนะคะ)
ข้อ2 ดิฉันรู้สึกไม่ค่อยดีกับการตอบคำถามของเจ้าหน้าที่แบบขอไปทีมากค่ะ เช่น เช็คตัวเองสิคะ ยังไม่ว่างค่ะ ประหนึ่งรำคาญนักศึกษามาก (ดิฉันมั่นใจมากค่ะว่าดิฉันพูดดีด้วย) ทำไมพวกท่านถึงทำอย่างนี้คะ?
ข้อ3 เจ้าหน้าที่บอก(แบบขอไปที)กับดิฉันว่าถ้าอยากทราบให้มาดูเกรดวันที่29 รับรองว่าเกรดออกหมดชัวร์...แต่เมื่อดิฉันเจอเพื่อนนักศึกษาอีกท่านนึง เค้าบอกว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่าถึงมาวันพุธเกรดก็ยังออกไม่หมด: ดิฉันจึงอยากทราบว่าถ้าดิฉันไม่เจอเพื่อนนักศึกษาท่านนั้น ดิฉันต้องไปเก้ออีกวันหรือคะ? ต้องหยุดงานไปใครจะรับผิดชอบคะ?
ข้อ3 ท่านไม่เคยแจ้งให้นำรู
Guest_6857: ข้อ3 ท่านไม่เคยแจ้งให้นำรูปขนาด1นิ้ว ไปทำเรื่องจบ พอนักศึกษาไม่มีท่านก็ว่ากล่าว ทำไมท่านถึงไม่แจ้งคะ?(ข้อนี้คนที่คุ้นเคยกับระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอาจจะทราบ แต่เด็กนักศึกษาที่ต่อมาจากมัธยม, ปวช.เค้าไม่ทราบหรอกค่ะ)
ข้อ4 ท่านก็ทราบว่านักศึกษาต้องการวุฒิการศึกษาจากวิทยาลัยท่านในช่วงเดือนนี้เป็นอย่างมาก(เนื่องจากมีการรับสมัครงานช่วงนี้มาก) ทำไมท่านจึงไม่เร่งหรือรีบร้อนให้นักศึกษาหน่อยละคะ? หรือคิดว่านักศึกษาต้องตามง้อตลอดเลยไม่สนใจ?
ข้อ5 ดิฉันผ่านระบบมัธยมและมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่มีที่ไหนที่ไม่มีมาตรฐานแบบวิทยาลัยเลยค่ะ...

หวังว่าเจ้าหน้าที่ อาจารย์และผู้บริหารจะได้อ่านข้อความที่ดิฉันฝากไว้นะคะ (แจ้งเพื่อให้ทราบไว้ค่ะ รุ่นต่อๆไปจะได้ไม่เกิดแบบนี้อีก) ขอบคุณที่ท่านอ่านนะคะ

Name:
Message::) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

sunsern

นายสรรเสริญ     ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นำเสนอวิทยาลัยฯ

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2014
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1180282110118028213011802845731180284565logo_bangkok post

ออนไลน์
เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday724
mod_vvisit_counterYesterday1134
mod_vvisit_counterThis week7868
mod_vvisit_counterLast week8352
mod_vvisit_counterThis month724
mod_vvisit_counterLast month35737
mod_vvisit_counterAll days912444

เรามี: 4 บุคคลทั่วไป, 4 bots ออนไลน์
Your IP: 54.81.124.198
 , 
Today: พ.ย. 01, 2014