Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

STD2558

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi 
ftijob 
enjoy 
dvt 
doe 
caistudio 
programsdd

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

gard

v-cop

dvt
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-booK) ภายใต้โครงการครูคลังสมอง โดยทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งวิทยากรเข้ามาอบรมให้ความรู้ ในวันที่ 31 ก.ค.-1ส.ค.55 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดยมีครู และนักเรียนเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดนำนักเรียนระดับชั้น ปวช. เข้าร่วม อมรมลูกเสือเนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร ในระหว่างวันที่ 25-27 ก.ค. 55 โดยมีหน่วยงานราชการ ของอำเภอบ้านลาดร่วมจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
 

ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียดเพิ่มเติมดาวโหลดด้านล่างค่ะ

Download Folder

news_new <<download>>news_new

 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดนำคณะครูและนักเรียน เข้าให้ความรู้ด้านการประกอบหาชีพให้แก่เยาวชน ในโครงการค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ในวันที 19 กรกฎาคม 2555 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร โดยครั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดได้ นำอาชีพ การทำพิพเสนนำ การทำผ้ามัดย้อม การทำลูกปัดพวงกุญแจ การทำตุ๊กตาการบูร ไปฝึกอาชีพให้แก่เยาวชน
 
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
เรื่อง  กำหนดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2555

 

 
DSCF0400 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดโครงการครูคลังสมอง English Camp ให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ในวันที่ 12-13 และ 17-18 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมจัดค่าย English Camp ให้กับนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดเพื่อเป็นการฝึกพูดฝึกฟังภาษาอังกฤษรองรับอาเซียม ในอนาคต
 

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทียบโอน (( คลิก ))  new

- ตารางเรียนนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 12  ภาคเรียนที่  ฤดูร้อน / 2557    new   
                คอมฯ รุ่น 12                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 12                             กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น12                   กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 7                    กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น12                                กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2 ((คลิก))

 

 


Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Web_master_old: กรุณาโพสข้อความที่ สุขภาพ ด้วยนะค่ะ
Guest_6486: ไปสมัครเรียน ปวส มาแล้วครับ เมื่อวันที่3 แล้วต้่องไป ร.ร.อีกเมื่อไหร่คับ
Guest_6486: เห็นเค้าบอกหมายกำหนดการยังไม่ได้พิมพ์
Guest_6486: จะมีให้ดาวน์โหลดมั้ยคับ
Guest_6486: หมายกำหนดการอะคับ
Guest_1193: ครับ ผมจะไพสไว้น่าเว็บให้นะครับ ขอบคุณครับ
Guest_7210: ถ้าจะติดต่อฝ่ายทะเบียนต้องทำไงคร่ะ
Guest_3161: ติดต่อเรื่องอะไรครับ ถ้าสมัครเรียน เตรียมวุฒิการศึกษาถ่ายมา 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ รูปชุดนักเรียน 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นเดินเข้ามาคุยเลยครับ
Guest_3161: หรือโทรเข้ามาสอบถาม 032586488 ครับ
ไฟฟ้า เ: ดูผลสอบตรงไหนครับ
ไฟฟ้า เ: ในเวบ หาไม่เจอครับ
Guest_9433: รายละเอียดกำหนดการรับสมัคร

ประจำปีการศึกษา 2558 รายงานมอบตัวเป็นนักเรียน ระดับ ปวช.1 , ปวส.1

(ต้องมีผู้ปกครองและเอกสารของผู้ปกครองมาในวันมอบตัวด้วย) 18 มีนาคม 2558

เวลา 09.00-12.00 น.ระดับ ปวช. ชำระเงิน 400

ระดับ ปวส. ประมาณ 5,000 บาท
Guest_9433: ปวส แบบไหนคับ ใช่ที่เรียนวันอาทิตย์หรือเปล่าคับ
Guest_5780: ปวส ปกติครับ
Guest_5780: วันอาทิตย์ ยังไม่ได้ขึ้นเลยครับ จะดูมาให้นะครับ
Guest_7704: เปิดรัยสมัคร นักศึกษาเทียบโอนความรู้ และนักศึกษาภาคสมทบ เทียบโอนคือคนที่กำลังทำงานอยู่ ภาคสมทบคือ คนที่ไม่ได้ทำงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงเดือนพฤษภาคม
Guest_7704: ลงทะเบียนภาคเทียบโอนกับปฐมนิเทศ วันที่ 17 พฤษภาคม ลงทะเบียนเวลา 8.30-11.30 น. ปฐมนิเทศ เวลา 13.00- 16.30 น. ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าสมัคร 1000 บาท ยังไม่รวมค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 200 บาท
Guest_3725: นรปวช ปกติที่ไม่ได้ลงเรียนปิดเทอม ตามที่กำหนด แล้ว แบบนี้ จะมีผลรัยป่าวครับ เพราะ2-8มีนาเปิดได้แบบนี้ลงเรียนได้ไหมคะ ขอบคุณครัช
Guest_2996: เข้าระบบไม่เคยได้สักที่เบื่อๆๆๆๆๆๆแก้ไขด้วย
Guest_6193: สอบถามหน่อย คับ พอดีจะเรียน ปวส ภาคเทียบโอน ที่เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
Guest_6193: แล้ววันอื่่นจะมีกิจกรรมอะไรมั้ยคับ
Guest_6193: เพราะผมสมัครไปแบบเรียน2ปี ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีงานทำ แต่กำลังจะได้งานทำ
Guest_6193: มันจะไม่มีกิจกรรมในวันิื่นใช่มั้ยคับ
Guest_6819: จะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์อย่างเดี่ยว จันถึงเสาร์ไม่มีครับ มีแต่การบ้านที่ครูมอบหมายครับ
Guest_5439: ถ้าสมัครเรียน ปวส วันอาทิด ถ้าเรียน ปีครึ่ง ต้องใช้ หนังสือรับรองอายุงานกี่ปี คะ
Guest_5439: ถ้า ทำงานยังไม่ถึง2 ปี แล้ว จะสมัค เรียน ปวส 1 ปีครึ่ง ได้ ไหมคะ
Guest_2314: ปวส เทียบโอนวันอาทิตย์ เรียนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคับ
Guest_4883: ค่าเทอม นรปวส. เทียบโอน เทอมแรก จ่ายตอนไหน ประมาณเท่าไรครับ
Guest_7058: หนังสือรับรองการทำงานไม่มีครับ
Guest_7058: พอดีพึ่งจะปลดรับราชการทหารมา มีแต่หนังสือรับรองการเป็นทหาร และ สด.8
Guest_7058: ใช้ทดแทนหนังสือรับรองการทำงานได้ป่าวครับ
Guest_3765: ปวส เสียค่าสมัครเท่าไรค่ะ
Guest_9633: แต่ละแผนกไม่เท่ากัน ค่าบำรุงการศึกษาและค่าสมัคร 1000 บาท ค่าหน่วยกิจวิชาเรียน หน่วยกิตละ 200 บาท หน่วยกิจของแผนกคอมผู้ที่จบ ปวช. แล้วมาเข้าเรียน จะมีหน่วยกิจแค่ 18 หน่วยกิจ คิดเป็นเงิน 3600 บาท ผู้ที่จบ ม.6 มาและเข้าเรียนแผนกคอม 27 หน่วยกิจ คิดเป็นเงิน 5400 บาท (เป็นตัวเลขโดยประมาณ แต่ใกล้เคียงครับ) แผนกอื่นก็มีลักษณะเดียวกัน แต่ละภาคเรียนไม่เท่ากันนะครับ บางเทอมหน่วยกิจน้อยก็ถูกหน่อยครับ
Guest_9633: ทั้งนี้สามารถผ่อนผันได้ครับ
Guest_9633: ถ้ามีงานทำก็อายุงานกี่วันก็ได้แต่ต้องมีหนังสือรับรอง อันนี้เรียนปีครึ่ง 4 เทอม ครับเพราะช่วงเดือนเมษายนหรือที่เขาเรียกว่าซัมเมอร์ผู้เรียนปีครึ่งจะไม่ได้หยุดจึงจบไว ส่วนผู้ที่เรียนสองปีคือไม่มีหนังสือรับลองการทำงานจะมีช่วงเวลาปิดเทอมคือเดือนเมษายนเขาจะหยุด อันทีจริงไม่ได้หยุดนะครับแต่ผมขอใช้คำว่าหยุดก็แล้วกันเพราะช่วงเวลาดังกล่าวเรามีกิจกรรมและมอบหมายงานให้ทำ เรียนสี่เทอมเหมือนกัน เรียนตั้งแต่ 8.00 - 18.00 น. โดยประมาณ การตอบข้อสงสัยอาจมีการคลาดเคลือนบ้างเป็นการตอบเฉพาะหน้าเนือ่งจากผู้ตอบคำถามไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
Guest_9633: ค่าเทอมจ่ายวันปฐมนิเทศครับ สามารถผ่อนผันได้ แต่ต้องจ่ายค่าบำรุงการศึกษาก่อน 1000 บาท ถึงจะผ่อนผันส่วนที่เหลือได้ครับ ยังไงฟังจากฝ่ายทะเบียนและการเงินอีกทีนะครับ วันที่มาสมัครเขาจะมีกำหนดการแนบไปให้ด้วยว่าวันใหนทำอะไรครับ อย่างไรครับ

Name:
Message::) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

sunsern1

นายสรรเสริญ     ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
มีนาคม 2015
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1180282110118028213011802845731180284565logo_bangkok post

ออนไลน์
เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday203
mod_vvisit_counterYesterday1274
mod_vvisit_counterThis week203
mod_vvisit_counterLast week13389
mod_vvisit_counterThis month12955
mod_vvisit_counterLast month32929
mod_vvisit_counterAll days1056654

เรามี: 5 บุคคลทั่วไป, 4 bots ออนไลน์
Your IP: 54.90.198.182
 , 
Today: มี.ค. 07, 2015