Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi 
ftijob 
enjoy 
dvt 
doe 
caistudio 
programsdd

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

gard

cms_pagun

v-cop

dvt
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-booK) ภายใต้โครงการครูคลังสมอง โดยทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งวิทยากรเข้ามาอบรมให้ความรู้ ในวันที่ 31 ก.ค.-1ส.ค.55 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดยมีครู และนักเรียนเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดนำนักเรียนระดับชั้น ปวช. เข้าร่วม อมรมลูกเสือเนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร ในระหว่างวันที่ 25-27 ก.ค. 55 โดยมีหน่วยงานราชการ ของอำเภอบ้านลาดร่วมจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
 

ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียดเพิ่มเติมดาวโหลดด้านล่างค่ะ

Download Folder

news_new <<download>>news_new

 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดนำคณะครูและนักเรียน เข้าให้ความรู้ด้านการประกอบหาชีพให้แก่เยาวชน ในโครงการค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ในวันที 19 กรกฎาคม 2555 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร โดยครั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดได้ นำอาชีพ การทำพิพเสนนำ การทำผ้ามัดย้อม การทำลูกปัดพวงกุญแจ การทำตุ๊กตาการบูร ไปฝึกอาชีพให้แก่เยาวชน
 
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
เรื่อง  กำหนดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2555

 

 
DSCF0400 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดโครงการครูคลังสมอง English Camp ให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ในวันที่ 12-13 และ 17-18 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมจัดค่าย English Camp ให้กับนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดเพื่อเป็นการฝึกพูดฝึกฟังภาษาอังกฤษรองรับอาเซียม ในอนาคต
 

- แบบประเมินกิจกรรม สำหรับนักศึกษาเทียบโอน (( คลิก ))  new

- ตารางเรียนนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 12  ภาคเรียนที่  1/ 2558  new   
                คอมฯ รุ่น 12                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 12                             กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น12                   กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 7                    กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น12                                กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2 ((คลิก))

- ตารางเรียนนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 13  ภาคเรียนที่  1/ 2558  new   
                คอมฯ รุ่น 13                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 13                            กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น13                  กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               การจัดการทั่วไป รุ่น 8                   กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2(( คลิก ))
               การบัญชี รุ่น13                               กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2 ((คลิก))

- ตารางเรียนนักศึกษาiระบบปกติ    ภาคเรียนที่  1/ 2558  new   
                คอมฯ                           ปวช.1 (( คลิก ))      ปวช..2(( คลิก ))     ปวช.3((คลิก))       ปวส.1((คลิก))         ปวส.2((คลิก))
              ไฟฟ้ากำลัง                   ปวช.1 (( คลิก ))      ปวช..2(( คลิก ))     ปวช.3((คลิก))       ปวส.1((คลิก))         ปวส.2((คลิก))
               เทคนิคยานยนต์          ปวช.1 (( กลุ่ม1 คลิก ))       ((กลุ่ม2 คลิก))           
                                                        ปวช..2((กลุ่ม1 คลิก ))        ((กลุ่ม2 คลิก))        
                                                       ปวช.3((กลุ่ม1 คลิก))          ((กลุ่ม2 คลิก))            
                                                        ปวส.1((คลิก))               
                                                        ปวส.2((คลิก))
              เคาะพ่นสี                       ปวช.1 (( คลิก ))             
               การบัญชี                       ปวช.1 (( คลิก ))             ปวช..2(( คลิก ))          ปวช.3((คลิก))             ปวส.1((คลิก))                

 


Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_3795: :) :) :) :)
Guest_8410: ผครั
Guest_8410: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคอมธุรกิจแล้วเรียนจบ6กี่ปีจบปวดอะครับ
Guest_5767: วันที่17 ปฐมนิเทศใส่ชุดอะไรค่ะ
Guest_5767: วัยทำงานแล้วแต่งชุดสุภาพได้ไหมค่ะไม่ต้องแต่งชุดนักศึกษาได้ไหมค่ะ
Guest_9124: ปฐมนิเทศไปช่วง 10.00 น. ทันไหมค้ะ
Guest_8503: ผมจะไปราวๆบาย2ถึงบาย3ครับทันไหม หวังว่าคงได้รับความเมตตาจากทางวิทยาลัยเพราะผมไม่ว่างจริงๆ
Guest_8503: บอกตามตรงว่าผมโทรถามทางโทรศัพท์ได้คำตอบแย่มากตอบมาได้ไม่รู้
Guest_7926: หมดเขตรับสมัครยังคะ วุฒิม.6ค่ะ
Guest_4086: วันพุธ ไปสมัครทันไหมค่ะ
Guest_3649: ช่วยบอกตัวอย่งโครงงานที0988904656
Guest_3649: ?
Guest_9521: หมดเขตรับสมัครยังค่ะ
Guest_8000: รูปถ่ายต้องเป็นชุดนักศึกษาใช่ไหมค่ะ
Guest_9869: คือผมจ่ายค่าหน่วยกิจแล้วผมอยากทราบว่าถ้าเกิดผมขาดเรียนจะเป็นไรไหมพอดีผมเรียนครูราชภัฎด้วยภาคปกติ
Guest_4821: ถ้าไปสมัครหลังวันที่ 17 พ.ค. ที่เค้าปฐมนิเทศไปแล้วสามารถไปจ่ายค่าเทอมได้อีกเมื่อไหร่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
Guest_6438: ยังสมัครได้อยู่มั๊ย
Guest_7911: ยังสมัครเรียนได้อยุ่มั้ย เทียบโอน
Guest_2312: อัพเดทหน้าเว็บหน่อยคับ มีแต่ของปีที่แล้วทั้งนั้นเลย
งานประ: ขยายการรับสมัครเรียน ระบบปกติ/ระบบเทียบโอน (เรียนวันอาทิตย์)รับมัครถึง 29 พฤษภาคม นี้ค่ะ หากสาขาวิชาไหนเต็มก็อาจปิดรับสมัครสาขาวิชานั้นค่ะ
Guest_8362: ครูลงรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานใหม่ยังคับอยากดูอะคับจะได้ทำแฟ้มงานไว้มั่งอะคับ
Aj.Mon: แฟ้มสะสมผลงานจะแขวนไว้หน้า web ค่ะ.หรือติดต่อมีางานกิจกรรมตึก 5 (สีเขียว)ได้เลยค่ะ
Guest_9008: แบบฟอมเอาตรงไหนรุ่น 13
Guest_9008: หาแบบฟอม13 ไม่เจอเลย
Guest_3727: .
Guest_8365: ผมก็หาอย่
Guest_3691: แบบฟอร์มอยู่แถว ตารางเรียนด้านล่างๆครับ
Guest_6543: เสื้อช็อปแพงเวอร์ปีที่แล้ว 250 ปีนี้ตัวละ 500
Guest_9567: บุคคลากรบอกราคาเสื้อช็อปก้อไม่ตรงกัน อีกคนบอก 250 อีกคนบอก 450 และอีกคนบอก 500 สรุปแล้วราคาไหนกันแน่
Guest_1030: ตอนนี้ สาขาไฟฟ้า ปวส ภาค เที่ยบโอนประสบการณ์ เต็มหรือยังคับ
Aj.Mon: สาเหตุที่เสื้อช้อป..แพง..เนื่องจากเราเปลี่ยนร้านตัด ร้านเดิมสั่งเทอมนี้ได้เทอมหน้า...ร้านใหม่เราสั่งทางร้านวิจิตร ท่ายาง ตัด เรื่องจากสั่งจำนวนน้อยทางร้านจึงคิดแพงค่ะ ส่วนราคาที่แน่นอน ต้องสอบถามงานการค้า เพราะราคาปรับเปลี่ยนค่ะ
Aj.Mon: แบบประเมินกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อยู่ด้านบนค่ะ ตรง NEW แบบประเมินแฟ้มผลงานค่ะ
Guest_4628: อาจารย์เป็นกันเองมากครับน่ารักทุกคนเลยจากช่างยนต์เทียบโอนครับ
Guest_4628: เห็นแฟ้มงานแล้วครับตอนนี้กำลังสะสมรูปอยู่
Guest_5792: แฟ้มกิจกรรม หน้าคำนำ ให้เขียนอะไรบ้างค่ะ
Guest_1053: ไม่ทราบว่ามีเรียนแบบวันอาทิตย์วันเดียวมั้ยคะ พอดีว่าทำงานด้วย

Name:
Message::) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

sunsern1

นายสรรเสริญ     ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
กรกฎาคม 2015
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1180282110118028213011802845731180284565logo_bangkok post

ออนไลน์
เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday804
mod_vvisit_counterYesterday1467
mod_vvisit_counterThis week6156
mod_vvisit_counterLast week14368
mod_vvisit_counterThis month804
mod_vvisit_counterLast month193088
mod_vvisit_counterAll days1440638

เรามี: 6 บุคคลทั่วไป, 11 bots ออนไลน์
Your IP: 54.166.222.116
 , 
Today: ก.ค. 01, 2015