Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

add3

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi 
ftijob 
enjoy 
dvt 
doe 
caistudio 
programsdd

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

gard

cms_pagun

v-cop

dvt
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดนำคณะครูและนักเรียน เข้าให้ความรู้ด้านการประกอบหาชีพให้แก่เยาวชน ในโครงการค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ในวันที 19 กรกฎาคม 2555 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร โดยครั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดได้ นำอาชีพ การทำพิพเสนนำ การทำผ้ามัดย้อม การทำลูกปัดพวงกุญแจ การทำตุ๊กตาการบูร ไปฝึกอาชีพให้แก่เยาวชน
 
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
เรื่อง  กำหนดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2555

 

 
DSCF0400 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดโครงการครูคลังสมอง English Camp ให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ในวันที่ 12-13 และ 17-18 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมจัดค่าย English Camp ให้กับนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดเพื่อเป็นการฝึกพูดฝึกฟังภาษาอังกฤษรองรับอาเซียม ในอนาคต
 
DSCF0316 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดร่วมกับโรงเรียนป่าเด็งวิทยาจัดพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในมัธยมศึกษา ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดและโรงเรียนป่าเด็งวิทยา ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2555 ณ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
 
001

 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดเข้าร่วมกิจกรรมตน
เพ้ชรรักษ์ช้าง ปลุกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้
สัตว์ป่า เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหา
มงคลพระชนมพรรษา  84 พรรษา ในวันที่
9 ก.ค 55

 
001

โครงการครูคลังสมองสืบสานศิลปะงานใบตอง เริ่มต้นดำเนินงาน 16,23,30 มิถุนายน 2555
ณ. ห้องประชุม 1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก
คลังปัญญาของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการรักษาเอกลักษณ์และ
คุณค่าทางวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ 
จัดอบรมให้กับ ครู เจ้าหน้าที่
นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  และแม่บ้านในชุมชนใกล้เคียง

 

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทียบโอน (( คลิก ))  new

- ตารางเรียนนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 12  ภาคเรียนที่  ฤดูร้อน / 2557    new   
                คอมฯ รุ่น 12                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 12                             กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น12                   กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 7                    กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น12                                กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2 ((คลิก))

 

 


Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_2799: ผมไปสมัครมาตั้งแต่วันที่ 3 กพ. อะคับ
Guest_3532: สมัครแบบมีงานทำหรือแบบไม่มีงานทำครับ ถ้าสมัครแบบมีงานทำก็มายื่นเอกสารก่อนวันมอบตัวได้ครับ ถ้าสมัครแบบไม่มีงานทำไว้ก็เข้ามายื่นความจำนงเปลี่ยน ก่อนมอบตัวเช่นกันครับ
Guest_2203: แบบไม่มีงานทำค๊าปป
Guest_3532: ถ้ามีเอกสารใบรับลอง ก็มายื่นความจำนงใหม่ครับ
Guest_5731: หลักฐานใช้อะไรบ้างคับในการสมัครเรียน
Guest_5731: เเล้วผมทำงานที่นี่ได้เเค่ปีเดียวจะสมัครเรียนได้มั้ยครับ
Guest_5731: พอดีวันนี้ผมจะไปสมัครเรียนครับช่วยเเนะนำทีครับผม
Guest_5731: มีใครรู้บ้างครับแนะนำผมทีนะครับ
Guest_5731: ขอเวลาในการเปิดรับสมัครด้วยนะครับผม
Guest_4203: จะสม้ครเรียนปวส เรียนวันอาทิตย์วันเดียว ต้องเรียน1ปีหรือ2ปีครับถึงจะจบ
Guest_7483: ทำงานปีเดียวต้องเรียน 2 ปีครับ ขั้นตำถ้าจะเรียนปีครึ่ง ต้องมีใบรับรองการทำงาน 2 ปี ตอนนี้รับสมัครทุกวันครับไม่เว้นวันหยุดราชการ ถึงพฤษภาคม ครับ หลักฐานที่ใช้ หลักฐานที่ใช้ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ วุฒิการศึกษา ปวช.3 หรือ ม.6 2 ฉบับ และรูปถ่าย 1 นิ้ว ชุดนักศึกษาสีขาว 2 รูป
Guest_6616: ถ้าเรียนปีครึ่ง ต้องไปทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมค่ะ เรียนอาทิตย์เว้นอาทิตย์ได้ไหมค่ะ
Guest_4204: ไม่ได้ครับ ต้องมาเรียนทุกวันอาทิตย์ครับ
Guest_9075: ไม่ทราบว่า ปวส.เทียบโอนประสบการณ์ รุ่น 12 เกรดออกรึยังค้ะ (?)
Guest_1188: ยังไม่ออกครับ แต่สามารถสอบถามจากครุผู้สอนได้ครับ
Guest_3669: รบกวนสอบถามครับ ผมลงทะเบียนเรียนไว้ เทียนโอนจะปฐมนิเทศ พฤษภานี้แล้ว แต่ผมจะขอยกเลิก จะได้เงินคืนหรือไม่ครับ พอดีมี เรื่องจำเป็นที่จะต้องโย้กย้ายที่ทำงานครับ
Guest_4376: รูปถ่าย เป็นรูปสุภาพ แต่ไม่ใช่เสื้อสีขาวได้ไหมค่ะ
Guest_3673: รูปถ่ายเป็นชุดสีขาวครับไม่ใช่เสื้อยืดนะครับ
Guest_3673: ต้องเป็นชุดสีขาวครับ
Guest_3673: เงินค่าสมัคร 1000 บาท เมื่อสมัครแล้วไม่สามารถคืนได้ครับ
Guest_4228: ผมเป็นอัมพาตช่วงล่าง ต้องนั่งรถวีลแชร์ อยากเรียนต่อ ปวส อยากทราบว่า ทางวิทยาลัยรับหรือป่าวครับ
Guest_4228: : ผมเป็นอัมพาตช่วงล่าง ต้องนั่งรถวีลแชร์ อยากเรียนต่อ ปวส อยากทราบว่า ทางวิทยาลัยรับหรือป่าวครับ (?)
Guest_3807: ไปสมัคร เรียน ปวส ถาควันอาทิตย์มาคับ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 58 ซึ่งตอนนั้นสมัครแบบ2ปีไป ตอนนั้นยังไม่มีใบรับรองงานคับ (เพราะยังไม่ครบ2ปี) แต่ตอนนี้ครบแล้วคับ อยากทราบว่า จะเอาใบรับรองงานไปแจ้งขอเรียน แค่ปีครึ่งได้มั้ยคับ
Guest_3807: ถ้าได้ ไปแจ้ง วัน พรุ่งนี้ ได้มั้ยคับ
Guest_2051: มาได้ครับ แต่โทรมาก่อนจะดี 032586488 ติดต่อห้องงานทะเบียนครับ
Guest_3807: แล้วถ้าไปวันที่17 พ.ค. ที่เปิดเทอมวันแรกได้มั้ยคับ ยังแจ้งทันอยู่มั้ยคับ
Guest_2831: ไม่ได้ครับเขาจัดกลุ่มไปแล้ว
Guest_3807: อ่อ คับๆ งั้นเดี๊ยวจะไปวันอาทิตย์นี้หล่ะ คับ ไม่ก็หลัง สงกรานต์
Guest_8456: หากจบ ม.6 แต่ไปต่อ ปวส.ได้ไหม
Guest_8456: พบข้อมูลแล้ว :D :D :D
Guest_3985: ที่นี่มีเปิดสอนวันเสาร์ด้วยใช่มั๊ยค่ะ แบบเทียบโอนอะคะ
Guest_3985: ถ้ามียังเปิดรับสมัครอยู่มั๊ยค่ะ
Guest_9593: มีเปิดสอนวันอาทิตย์ครับ กำลังรับสมัครอยู่
Guest_3681: ในกรณีที่วุฒิการศึกษาฉบับจริงออกวันที่ 1 พ.ค. สามารถเอาใบรับรองวุฒิไปสมัครแทนก่อนได้ไหม
Guest_3215: เอาใบแทนมาก่อนได้ครับ แต่ต้องได้ใบจริงก่อนวันเปิดเรียนครับ
Guest_8680: พรุ่งนี้ ร.ร. เปิดมั้ยคับ

Name:
Message::) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

sunsern1

นายสรรเสริญ     ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
เมษายน 2015
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1180282110118028213011802845731180284565logo_bangkok post

ออนไลน์
เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1806
mod_vvisit_counterYesterday3113
mod_vvisit_counterThis week4919
mod_vvisit_counterLast week12229
mod_vvisit_counterThis month36044
mod_vvisit_counterLast month31203
mod_vvisit_counterAll days1110946

เรามี: 18 บุคคลทั่วไป, 22 bots ออนไลน์
Your IP: 54.87.107.232
 , 
Today: เม.ย. 28, 2015