Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

STD2558

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi 
ftijob 
enjoy 
dvt 
doe 

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

0001

cms_pagun

v-cop

dvt
001

โครงการครูคลังสมองสืบสานศิลปะงานใบตอง เริ่มต้นดำเนินงาน 16,23,30 มิถุนายน 2555
ณ. ห้องประชุม 1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก
คลังปัญญาของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการรักษาเอกลักษณ์และ
คุณค่าทางวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ 
จัดอบรมให้กับ ครู เจ้าหน้าที่
นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  และแม่บ้านในชุมชนใกล้เคียง

 
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดร่วมกับโรงเรียนวัดตาลกง  จัดสร้างอ่างล้างจาน ให้นักเรียนของโรงเรียนวัดตาลกง โดยทำพิธีมอบป้ายการจัดทำโครงการ  ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ตามภาระกิจศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน FixIt Center ในภารกิจการดูแลด้านสุขอนามัยของชุมชน  ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดได้จัดสร้างอ่างล้างจานจำนวน 2 จุด ที่มีมาตราฐาน ให้โรงเรียนวัดตาลกงเพื่อสุขอนามัยของนักเรียนที่ดีขึ้น
 
alt

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center.) ประจำปี 2555ศูนย์ซ่อมสร้างและให้บริการช่อมเครื่องยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมือทางการช่างณ.วันที่1 กรกฎาคม 2555

 
alt

โครงการ "Honda One Dealer One School ปีที่ 2  (หนึ่งร้านสร้างสรรค์  หนึ่งสถาบันสร้างสังคม) นายนิมิตร   อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  ได้เข้าร่วมพิธีแถลงข่าว  และรับมอบสื่อการสอน 
จากบริษัท เอพี ฮอนด้า จํากัด และ ร้าน Dealen (หจก. เจริญชัยท่ายาง) เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน นักเรียน - นักศึกษา สาขางานยานยนต์ต่อไป

 
alt


การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ประจำปี 2555
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี
วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2555
ณ. วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
SAM_1586 นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ลาดเข้าร่วมกิจกรรมดื่มน้ำสาบานต่อต้าน
ยาเสพติดในวันที่26 มิถุนายน 2555 ตั้ง
แต่เวลา 09.00-11.00 น. ณ.ศาลา
เฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี

 

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทียบโอน (( คลิก ))  new

- ตารางเรียน นักเรียนนักศึกษา ปกติ  ภาคเรียนที่ 2 / 2557       new

           สาขางานคอมพิวเตอร์ 
                    ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

          สาขางานการบัญชี

                     ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                     ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
    
           สาขางานยานยนต์

                    ระดับ  ปวช.  1   กลุ่ม 1    << คลิก  >>            กลุ่ม 2     <<  คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   กลุ่ม 1    << คลิก  >>            กลุ่ม 2    <<  คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3    กลุ่ม 1 , 2  << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

           สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

                    ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

-- ตารางนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 12  ภาคเรียนที่ 2 / 2557    new   
                คอมฯ รุ่น 12                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 12                       กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น12             กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 7               กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น12                          กลุ่ม 1 (( คลิก ))           กลุ่ม 2 ((คลิก))

 

 


Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_5232: เรียนซัมเมอร์ปลายเดือนมีนาคม ค่าเทอมประมาณ 3000 บาท
Guest_4729: จะทำแฟ้มกิจกรรม ให้ ฟรายไม่เจอ
Guest_5717: จะเข้าดูเกรด การจัดการ เข้าตรงไหนเร่อคะ
Guest_3869: ลาครั้งเดียว ติด 0 เลยหรอค่ะ :_(
Guest_6839: เมื่อไหร่ตารางสอนนักเรียนเทียบโอนจะออกค้ะ
Guest_5130: แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทียบโอน หัวข้อดาวโหลดแฟ้มกิจกรรม
Guest_5130: ลาครั้งเดี๋ยวคงไม่มีใครใจร้ายให้ติด 0 มั้งครับ จะเป็นไปได้หรือ คุยกับครูเขายังครับ ยังไงติดต่อกับครูผู้สอนโดยตรงเลยครับ
Guest_6841: ผลสอบภาคล่าสุดจะออกเมื่อใหร่ค่ะ :D
Guest_6922: เด็กใหม่ทราบเกรดเมือรัยค่ะ
Guest_6922: เด็กปกติทราบเกรดเมื่อรัยค่ะ
Guest_3211: เทียบโอนรุ่น 13 เปิดรับสมัครเมื่อไรครับ
Guest_6601: (?) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) O.O :S :O :| :D :( :) :)
Guest_6601: 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Guest_6601: 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Guest_9790: นศ.เทียบโอนรุ่น12สามารถจ่ายค่าเทอมช้าสุดของภาคเรียนที่2ได้เมื่อไรคะ
Guest_9790: ช่วยตอบด้วยนะ ขอบคุนคะ
Guest_1734: เกรดนักศึกษาเทียบโอนอกยังคะ่
Guest_4368: ครับ ผมได้อ่านข้อความความดังกล่าวแล้ว ขอบคุณสำหรับคำติ จะนำเรียนผู้บริหารรับทราบต่อไป
Guest_4368: และนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น :_(
Guest_2944: ขอดูเกรด
Guest_1491: ก็มาดูได้ที่วิทยาลัยเลยครับ
Guest_1745: จ่ายค่าเทอมล่าช้าวันสุดท้่าย วันศุกร์ ที่ 14 พศจิกายน 2557 นี้เท่านั้น
Guest_7007: การจัดกิจกรรมมีความยุ่งยากมาก อยากให้มีการเตรียมควาามพร้อมกันหน่อยคับ ไม่ใช่่ิอยากจัดก็จัดควรถมนักเรียนด้วย นักเรียนเมื่อยนะคับ
Guest_6321: ดูทางเวปได้ยังคับ
Guest_6321: :D :D :D :D :D :D
Guest_7066: การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดเรามีการวางแผนการจัดกิจกรรมกันเป็นปี แต่บางกิจกรรมที่เป้นกิจกรรมเร่งด่วนเราก้ต้องทำ แต่กิจกรรมบางกิจกรรมจัดเพื่อนักเรียนครับ นักเรียนคสรให้ความร่วมมือครับ หากนักเรียนสงสัยในกิจกรรมใดถามครูผู้จัดกิจกรรมได้ครับ
Guest_7066: เกรดรุ่น 11 สามารถดูทางเว็บได้ครับ แต่รุ่น 12 ผมไม่แน่ใจลองเข้าดูเองเลยครับ ทุ่กที่ที่มีอินเตอร์เน็ตสามารถดูได้ครับ
Guest_2826: ยินดีด้วยกับความสำเร็จของนักเรียนทุกคน การที่เราจะได้อะไรมาง่ายๆมันก็ไม่มีค่าอะไรให้จดจำ อาจมีสุขทุกข์บ้างเป็นธรรมดา แต่สุดท้ายแล้วเราก็จบการศึกษาอย่างภาคภูมิใจ
Guest_2910: แฟ้มกิจกรรมนักเรียนดูได้ที่ใหนครับ ในเว็ปโรงเรียนหาไม่เจอครับ
Guest_5961: เป็นแฟ้มรายวิชาแฟ้มสะสมงาน หรือ แฟ้มกิจกรรมใหญ่ของงานกิจกรรมครับ ถ้าเป็นแฟ้มรายวิชา ให้ไปที่เมนูด้านซ้าย ชื่อหัวข้อ Download แบบฟอร์ม และเลือกฝ่ายวิชาการ และงานวัดผลและประเมินผล จะเจอแบบฟอร์มครับ แต่ถ้าเป็นของงานกิจกรรมจะอยู่ตรงกลางด้านล่างหน่อย ในหัวข้อที่ประกาศตารางสอนนักเรียนครับ หรือเข้าหัวข้อ Download แบบฟอร์ม และฝ่ายพัฒนา และงานกิจกรรมจะเจอแบบฟอร์มครับ
Guest_3411: เปิดรับสมัครเทียบโอนอิกทีเมื่อรัยค่ะ
Guest_9854: ดาวน์โหลดแฟ้มกิจกรรมไม่ได้ครับ
Guest_4061: แฟ้มงานกิจกรรมผมก็โหลดมาใช้หลายครั้งก็ยังโหลดได้นะครับ ลองโหดใหม่อีกทีครับ
Guest_1531: อบากสอบถามว่า ปวช.เรียนเสาร์-อาทิตย์ ได้ป่าวคะ
Guest_7700: ปวช. เราไม่เปิดเรียนเสาร์อาทิตย์ครับ มีแต่เรียน ปวช ปกติจันทร์ถึงศุกร์ครับ
Web_master_old: กรุณาโพสข้อความที่ สุขภาพ ด้วยนะค่ะ

Name:
Message::) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

sunsern1

นายสรรเสริญ     ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2015
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1180282110118028213011802845731180284565logo_bangkok post

ออนไลน์
เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday356
mod_vvisit_counterYesterday913
mod_vvisit_counterThis week1269
mod_vvisit_counterLast week7815
mod_vvisit_counterThis month1269
mod_vvisit_counterLast month33242
mod_vvisit_counterAll days1012039

เรามี: 6 บุคคลทั่วไป, 4 bots ออนไลน์
Your IP: 54.145.173.91
 , 
Today: ก.พ. 02, 2015