Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi 
ftijob 
enjoy 
dvt 
doe 
caistudio 
programsdd

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

gard

cms_pagun

v-cop

dvt
pongmala23

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด นำโดย ผอ.สรรเสริญ  ไหมทอง นำคณะครูเจ้าหน้าที่  ร่วมทำพิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช ณ อาคารเฉลิมพระเกรียติ อำเภอบ้านลาด ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557  (( ภาพกิจกรรม  ))

 
nited11

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนฯรุ่น11 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ในวันที่ 19  ตุลาคม 2557 โดยเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนจบการศึกษา และเข้าสู่ตลาดแรงงาน (( ภาพกิจกรรม ))

 
100 year วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด นำโดย ผอ.สรรเสริญ  ไหมทอง นำคณะครูเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวาพระพรในหลวง ณ ศาลา100ปีศิริราช  (( รูปกิจกรรม ))
 
dvt
 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กระดานกรีนบอร์ด
กำหนดยื่นซองสอบราคา  20  ตุลาคม 57  ถึง  5 พฤศจิกายน  2557
รายละเอียดเพิ่มเติม  (( คลิก  ))
download

 

 
001

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าชายเลน ณ ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก
จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 20-21 กันยายน 2557 

 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด นำโดยผู้บริหารวิทยาลัยฯ  ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา  ร่วมทำโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน เนื่องในวันสันติภาพสากล  วันที่ 19 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
 

- แบบประเมินกิจกรรม สำหรับนักศึกษาเทียบโอน (( คลิก ))  new

- ตารางเรียนนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 12  ภาคเรียนที่  1/ 2558  new   
                คอมฯ รุ่น 12                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 12                             กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น12                   กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 7                    กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น12                                กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2 ((คลิก))

- ตารางเรียนนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 13  ภาคเรียนที่  1/ 2558  new   
                คอมฯ รุ่น 13                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 13                            กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น13                  กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               การจัดการทั่วไป รุ่น 8                   กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2(( คลิก ))
               การบัญชี รุ่น13                               กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2 ((คลิก))

- ตารางเรียนนักศึกษาiระบบปกติ    ภาคเรียนที่  1/ 2558  new   
                คอมฯ                           ปวช.1 (( คลิก ))      ปวช..2(( คลิก ))     ปวช.3((คลิก))       ปวส.1((คลิก))         ปวส.2((คลิก))
              ไฟฟ้ากำลัง                   ปวช.1 (( คลิก ))      ปวช..2(( คลิก ))     ปวช.3((คลิก))       ปวส.1((คลิก))         ปวส.2((คลิก))
               เทคนิคยานยนต์          ปวช.1 (( กลุ่ม1 คลิก ))       ((กลุ่ม2 คลิก))           
                                                        ปวช..2((กลุ่ม1 คลิก ))        ((กลุ่ม2 คลิก))        
                                                       ปวช.3((กลุ่ม1 คลิก))          ((กลุ่ม2 คลิก))            
                                                        ปวส.1((คลิก))               
                                                        ปวส.2((คลิก))
              เคาะพ่นสี                       ปวช.1 (( คลิก ))             
               การบัญชี                       ปวช.1 (( คลิก ))             ปวช..2(( คลิก ))          ปวช.3((คลิก))             ปวส.1((คลิก))                

 


Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_8410: คือเรียนอยู่ราชภัฏล้วจะไปสมัครเอาวุด ม6 ไปเรียนคอมเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ
Guest_8410: ค่าเทอมเรียนวันอาทิตย์สาขาไหนถูกที่สุดครับ
Guest_1588: ถ้าไปสมัครวันที่ 17 พฤษภาคม พร้อมมอบตัวปฐมนิเทศเลย ได้ไหมค้ะ
Guest_3795: สวัสดีค่ะ...สำหรับนักศึกษาใหม่ ระบบเทียบโอนประสบการณ์ (เรียนวันอาทิตย์) วันอาทิตย์ ที่ 17 พ.ค. 58 เวลา 8.30 น. ปฐมนิเทศ แต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อยนะค่ะ หลังจากปฐมนิเทศแล้ว ลงทะเบียน 1/2558
Guest_3795: สมัครวันที่ 17 พฤษภาคม พร้อมมอบตัวปฐมนิเทศเลย (ไม่แน่ใจนะค่ะ)ลองมาก่อนได้ค่ะ เตรียมหลักฐานให้พร้อมน่ะค่ะ
Aj.Mon: หากเรียนอยู่ราชภัฎ ใช้วุฒิ ม.6 มาสมัครเรียนได้ค่ะ หมดเขต 29 พ.ค. 58 หากสาขาวิชาไหนเต็มก็อาจปิดรับก่อนกำหนดค่ะ
Aj.Mon: สำหรับ นศ.ระบบเทียบโอนประสบการณ์ (เรียนวันอาทิตย์) ไม่ต้องนำผู้ปกครองมาค่ะ คือ คุณเป็นผู้ใหญ่แล้ว ส่วนใหญ่เป็น นศ.วัยทำงานค่ะ วันมาเรียนใส่ชุด นศ.มีเสื่อ ช้อปคลุมทับค่ะ
Guest_3795: :) :) :) :)
Guest_8410: ผครั
Guest_8410: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคอมธุรกิจแล้วเรียนจบ6กี่ปีจบปวดอะครับ
Guest_5767: วันที่17 ปฐมนิเทศใส่ชุดอะไรค่ะ
Guest_5767: วัยทำงานแล้วแต่งชุดสุภาพได้ไหมค่ะไม่ต้องแต่งชุดนักศึกษาได้ไหมค่ะ
Guest_9124: ปฐมนิเทศไปช่วง 10.00 น. ทันไหมค้ะ
Guest_8503: ผมจะไปราวๆบาย2ถึงบาย3ครับทันไหม หวังว่าคงได้รับความเมตตาจากทางวิทยาลัยเพราะผมไม่ว่างจริงๆ
Guest_8503: บอกตามตรงว่าผมโทรถามทางโทรศัพท์ได้คำตอบแย่มากตอบมาได้ไม่รู้
Guest_7926: หมดเขตรับสมัครยังคะ วุฒิม.6ค่ะ
Guest_4086: วันพุธ ไปสมัครทันไหมค่ะ
Guest_3649: ช่วยบอกตัวอย่งโครงงานที0988904656
Guest_3649: ?
Guest_9521: หมดเขตรับสมัครยังค่ะ
Guest_8000: รูปถ่ายต้องเป็นชุดนักศึกษาใช่ไหมค่ะ
Guest_9869: คือผมจ่ายค่าหน่วยกิจแล้วผมอยากทราบว่าถ้าเกิดผมขาดเรียนจะเป็นไรไหมพอดีผมเรียนครูราชภัฎด้วยภาคปกติ
Guest_4821: ถ้าไปสมัครหลังวันที่ 17 พ.ค. ที่เค้าปฐมนิเทศไปแล้วสามารถไปจ่ายค่าเทอมได้อีกเมื่อไหร่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
Guest_6438: ยังสมัครได้อยู่มั๊ย
Guest_7911: ยังสมัครเรียนได้อยุ่มั้ย เทียบโอน
Guest_2312: อัพเดทหน้าเว็บหน่อยคับ มีแต่ของปีที่แล้วทั้งนั้นเลย
งานประ: ขยายการรับสมัครเรียน ระบบปกติ/ระบบเทียบโอน (เรียนวันอาทิตย์)รับมัครถึง 29 พฤษภาคม นี้ค่ะ หากสาขาวิชาไหนเต็มก็อาจปิดรับสมัครสาขาวิชานั้นค่ะ
Guest_8362: ครูลงรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานใหม่ยังคับอยากดูอะคับจะได้ทำแฟ้มงานไว้มั่งอะคับ
Aj.Mon: แฟ้มสะสมผลงานจะแขวนไว้หน้า web ค่ะ.หรือติดต่อมีางานกิจกรรมตึก 5 (สีเขียว)ได้เลยค่ะ
Guest_9008: แบบฟอมเอาตรงไหนรุ่น 13
Guest_9008: หาแบบฟอม13 ไม่เจอเลย
Guest_3727: .
Guest_8365: ผมก็หาอย่
Guest_3691: แบบฟอร์มอยู่แถว ตารางเรียนด้านล่างๆครับ
Guest_6543: เสื้อช็อปแพงเวอร์ปีที่แล้ว 250 ปีนี้ตัวละ 500
Guest_9567: บุคคลากรบอกราคาเสื้อช็อปก้อไม่ตรงกัน อีกคนบอก 250 อีกคนบอก 450 และอีกคนบอก 500 สรุปแล้วราคาไหนกันแน่

Name:
Message::) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

sunsern1

นายสรรเสริญ     ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
พฤษภาคม 2015
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1180282110118028213011802845731180284565logo_bangkok post

ออนไลน์
เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2717
mod_vvisit_counterYesterday2004
mod_vvisit_counterThis week4721
mod_vvisit_counterLast week25969
mod_vvisit_counterThis month120212
mod_vvisit_counterLast month44252
mod_vvisit_counterAll days1239366

เรามี: 22 บุคคลทั่วไป, 7 bots ออนไลน์
Your IP: 54.204.100.232
 , 
Today: พ.ค. 25, 2015