Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

STD2558(2)

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi 
ftijob 
enjoy 
dvt 
doe 
caistudio 
programsdd

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

gard

v-cop

dvt
001  วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดร่วมออกหน่วยเปิดบ้านวิชาการ รร.ปาเด็งวิทยา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ภายใต้ชื่องาน ตลาดนัดคุณธรรมและวิชาการป่าเด็ง โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดนำกิจกรรม 108 อาชีพออกสอนให้ความรู้ และนำแผนกสาขาวิชาต่างๆออกให้บริการแนะแนวอาชีพ 
 
DSC01114 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 โดยเชิญคณะกรรมการวิทยาลัยฯเข้ามาร่วมรับฟังการประชุม เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของวิทยาลัยฯในปีที่ผ่านมาและขอความเห็นชอบในการอนุมัติผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 ((ภาพประกอบ ))

 
DSC01086 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและให้ผู้ปกครองได้พบกับครูที่ปรึกษา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัการอาชีพบ้านลาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้วิทยาลัยฯได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการการเรียนการสอนของวิทยาลัยและทราบถึงผลการเรียนของบุตรหลาน (( ภาพประกอบ )) 

 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดยแผนกวิชาพณิชยการ นำนักเรียน นักศึกษาปีสุดท้าย แผนกวิชาพณิชยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เข้าร่วมทดสอมมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในวันที่ 30 มกราคม 2557 โดยความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าทดสอบ มาตรฐาน
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดร่วมงานเปิดบ้านวิชาการอาชีวศึกษาเพชรบุรี ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ทั้งนี้ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ 108 อาชีพ ร่วมจัดแสดง และส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านการประกอบคอมพิวเตอร์ (( รูปประกอบ ))
 
001
 บุคลากรครูของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดร่วมงานกิจกรรมวันครู วันที่ 16 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยการจัดกิจกรรมวันครูนี้ได้ร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาเขต1 และเขต2 เพชรบุรี จัดพิธีระลึกถึงพระคุณครู และมอบเกรียรติบัตรแก่หนึ่งแสนครูดีที่ได้รับเลือกให้ได้รับเกรียรติบัต ิ(( รูปประกอบ ))    

 

 
000 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์เทียบโอนประสบการณ์รุ่น 11 ให้แก่นักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ ในวันที่ 12 มกราคม 2557 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเทียบโอนฯ ได้ผ่อนคลายจากการเรียน และเป็นการทำให้นักศึกษาเทียบโอนฯได้มีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำความรู้จักกัน (( รูปประกอบ ))
 

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทียบโอน (( คลิก ))  new

- ตารางเรียนนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 12  ภาคเรียนที่  ฤดูร้อน / 2557    new   
                คอมฯ รุ่น 12                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 12                             กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น12                   กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 7                    กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น12                                กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2 ((คลิก))

 

 


Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_8545: วันปบมนิเทศแต่งชุดสุภาพครับ
Guest_4305: ผมไปสมัคร ปวส ภาควันอาทิตย์มา ผมไปสมัครมาวันที่ 3 ก.พ. 58 ไม่เห็นได้หมายกำหนดการเลยคับ ต้องทำยังไงคับ
Guest_5001: ลงทะเบียนภาคเทียบโอนกับปฐมนิเทศ วันที่ 17 พฤษภาคม ลงทะเบียนเวลา 8.30-11.30 น. ปฐมนิเทศ เวลา 13.00- 16.30 น. ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าสมัคร 1000 บาท ยังไม่รวมค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 200 บาท
Guest_5001: กำหนดการมีแค่นี้แหละครับ วันที่ 17 พค. 58 ครับ
Guest_3641: ที่ไปสมัค เรียน ปวส. ฝ่ายทะเบียน บอกว่า ต้องใช้หนังสือรับรอง 2 ปีขึ้นไป
Guest_3641: ถึงจะเรียน 1 ปีครึ่งได้.... ตกลง ต้องใช้หนังสือรับรองอายุงาน กี่ปีคะ
Guest_5395: ลงทะเบียนซัมเมอร์ยังไม่พร้อมภายในวันที่15เลื่อนได้ถึงเมื่อไหร่ค่ะ
Guest_5395: ซัมเมอร์เทียบโอนวันอาทิตย์
Guest_5395: ที่ชำระเงินค่ะ
Guest_3783: ผมสมัคร ปวส แบบ2ปี ไปอยากทำให้ตบ ถ้าสมัครเรียนซํมเมอร์ จะจบปีครึ่งมั้ยคับ
Guest_7841: ต้องเรียนสองปีครับ คือซัมเมอร์ของสองปีมีเรียนอยู่แล้วแต่เป้นรายวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ แต่รายวิชาฝึกงานจะต้องนำแฟ้มผลงานมานำเสนอ
Guest_7841: ปวส.เทียบโอนขยายเวลารับสมัครถึงเดือน พฤษภาคม นะครับ
Guest_1728: พี่ค่ะ สมัคร ต้องใช้ไรบ้างค่ะ
Guest_1728: ที่ ต้องใช้ในการสมัคร
Guest_7977: ถ้าไปสมัครมาแล้ว แต่เอาใบรับรองไปให้ช่วงเปิดเทอมได้มั้ยคับ งานผมจะครบ2ปีประมาณช่วงนั้นคับ
Guest_3646: เราขยายเวลารับสมัครถึง เดือนพฤษภาคม ครับ
Guest_2799: ผมไปสมัครมาตั้งแต่วันที่ 3 กพ. อะคับ
Guest_3532: สมัครแบบมีงานทำหรือแบบไม่มีงานทำครับ ถ้าสมัครแบบมีงานทำก็มายื่นเอกสารก่อนวันมอบตัวได้ครับ ถ้าสมัครแบบไม่มีงานทำไว้ก็เข้ามายื่นความจำนงเปลี่ยน ก่อนมอบตัวเช่นกันครับ
Guest_2203: แบบไม่มีงานทำค๊าปป
Guest_3532: ถ้ามีเอกสารใบรับลอง ก็มายื่นความจำนงใหม่ครับ
Guest_5731: หลักฐานใช้อะไรบ้างคับในการสมัครเรียน
Guest_5731: เเล้วผมทำงานที่นี่ได้เเค่ปีเดียวจะสมัครเรียนได้มั้ยครับ
Guest_5731: พอดีวันนี้ผมจะไปสมัครเรียนครับช่วยเเนะนำทีครับผม
Guest_5731: มีใครรู้บ้างครับแนะนำผมทีนะครับ
Guest_5731: ขอเวลาในการเปิดรับสมัครด้วยนะครับผม
Guest_4203: จะสม้ครเรียนปวส เรียนวันอาทิตย์วันเดียว ต้องเรียน1ปีหรือ2ปีครับถึงจะจบ
Guest_7483: ทำงานปีเดียวต้องเรียน 2 ปีครับ ขั้นตำถ้าจะเรียนปีครึ่ง ต้องมีใบรับรองการทำงาน 2 ปี ตอนนี้รับสมัครทุกวันครับไม่เว้นวันหยุดราชการ ถึงพฤษภาคม ครับ หลักฐานที่ใช้ หลักฐานที่ใช้ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ วุฒิการศึกษา ปวช.3 หรือ ม.6 2 ฉบับ และรูปถ่าย 1 นิ้ว ชุดนักศึกษาสีขาว 2 รูป
Guest_6616: ถ้าเรียนปีครึ่ง ต้องไปทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมค่ะ เรียนอาทิตย์เว้นอาทิตย์ได้ไหมค่ะ
Guest_4204: ไม่ได้ครับ ต้องมาเรียนทุกวันอาทิตย์ครับ
Guest_9075: ไม่ทราบว่า ปวส.เทียบโอนประสบการณ์ รุ่น 12 เกรดออกรึยังค้ะ (?)
Guest_1188: ยังไม่ออกครับ แต่สามารถสอบถามจากครุผู้สอนได้ครับ
Guest_3669: รบกวนสอบถามครับ ผมลงทะเบียนเรียนไว้ เทียนโอนจะปฐมนิเทศ พฤษภานี้แล้ว แต่ผมจะขอยกเลิก จะได้เงินคืนหรือไม่ครับ พอดีมี เรื่องจำเป็นที่จะต้องโย้กย้ายที่ทำงานครับ
Guest_4376: รูปถ่าย เป็นรูปสุภาพ แต่ไม่ใช่เสื้อสีขาวได้ไหมค่ะ
Guest_3673: รูปถ่ายเป็นชุดสีขาวครับไม่ใช่เสื้อยืดนะครับ
Guest_3673: ต้องเป็นชุดสีขาวครับ
Guest_3673: เงินค่าสมัคร 1000 บาท เมื่อสมัครแล้วไม่สามารถคืนได้ครับ

Name:
Message::) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

sunsern1

นายสรรเสริญ     ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
มีนาคม 2015
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1180282110118028213011802845731180284565logo_bangkok post

ออนไลน์
เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday745
mod_vvisit_counterYesterday791
mod_vvisit_counterThis week1629
mod_vvisit_counterLast week4000
mod_vvisit_counterThis month31171
mod_vvisit_counterLast month32929
mod_vvisit_counterAll days1074870

เรามี: 7 บุคคลทั่วไป, 7 bots ออนไลน์
Your IP: 54.161.155.142
 , 
Today: มี.ค. 31, 2015