รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

ณ อาคาร 60 พรรษา ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดย นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ประธาน อศจ.เพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทน นักเรียน นักศึกษา อวท. วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ