• นายพีรภัทร   เอี่ยมเพชร หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  • ครูผู้สอน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล อายุงาน 13 ปี สอนระดับชั้น ปวช และ ปวส
  • เบอร์โทรติดต่อ 089-9888099 E-Mail : area.working@bicec.ac.th Line : -
  • ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบศูยน์ข้อมูล ดูแลเว็บสถานศึกษา ดูแลระบบRMS ดูแลระบบเครือข่าบภายในสถานศึกษา ดูแลอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่อง SERVER