• นายบัญญัติ  เคล้าคลึง เจ้าหน้าที่หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  • ครูผู้สอน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อายุงาน 6 ปี สอนระดับชั้น ปวช และ ปวส
  • เบอร์โทรติดต่อ 0889144992 E-Mail : Banyat@bicec.ac.th Line : bigbird.cup
  • ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบศูยน์ข้อมูล ดูแลเว็บสถานศึกษา ดูแลระบบRMS ดูแลระบบเครือข่าบภายในสถานศึกษา ดูแลอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่อง SERVER