ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาบริเวณอาคาร 5 ตึกพาณิชย์

ระหว่างเดือนมกราคม 2565 ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด พร้อมด้วย นางสิริรัตน์ พูลผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายกิตติศักดิ์ ชยันตร์สุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายณรงค์ แก้วคำ หัวหน้างานอาคาร นักการภารโรง ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาบริเวณอาคาร 5 ตึกพาณิชย์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ