ร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง 24 ถึง 28 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565 ดร. อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด มอบหมายให้ นางสิริรัตน์ พูลผล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวนิลุบล บัวงาม หัวหน้างานกิจกรรมฯ ครูระเด่น ธรรมเนียม ครูวิชญะ ครึกครื้น ครูที่ปรึกษาฯ นายกองค์ อวท.วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง 24 ถึง 28 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ณ ห้องงานกิจกรรมฯ อาคาร 5 พาณิชย์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ