เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ พร้อมประชาสัมพันธ์ แนะแนว ศึกษาต่อ ในระดับ ปวช.วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ณ โรงเรียนบ้านท่าโล้ อำเภอท่ายาง

ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด มอบหมายให้ นางสาวสิรามล มูลเกตุ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ครูมารุต อัตถวรกุล ครูแผนกวิชาช่างยนต์ นางสาวพรทิวา วันตา เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ พร้อมประชาสัมพันธ์ แนะแนว ศึกษาต่อ ในระดับ ปวช.วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ณ โรงเรียนบ้านท่าโล้ อำเภอท่ายาง เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักเรียนที่จบ ม.3 ที่ต้องการต่อสายอาชีพ ได้ทำความเข้าใจบริบทของสายอาชีพในแต่ละสาขาวิชา ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคลโดยมีสถานประกอบการรองรับ เรียนรู้แบบฝึกประสบการณ์ตรง มีรายได้ระหว่างเรียน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ