วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ได้รับโล่เกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ สำหรับสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

🎯วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ได้รับโล่เกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ สำหรับสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

🎯เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรและเป็นสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ผ่านระบบติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา (Electronic Monitoring and Evaluation Vocation System : e-MVS) เป็นอย่างดียิ่ง ในระดับดีมาก

🎯ขอบคุณคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดทุกคนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จอีกครั้ง

#BICEC

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ