อกหน่วยบริการเคลื่อนที่ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ รพสต.ท่าเสน

ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด มอบหมายให้ นายวีรภาพ สีแตง หัวหน้างานโครงการพิเศษ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ รพสต.ท่าเสน เปิดบริการซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร เปลี่ยนถ่ายน้ำเครื่อง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน พัดลม โทรทัศน์ การใช้แอพพลิเคชั่น 'ช่างอาชีวะ' ซ่อมคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม ฯลฯ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ