'โครงการประชุมผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา'

วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565: ดร.อุไรววรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วม'โครงการประชุมผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา'เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้และเข้าใจถึงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา กฎระเบียบ ตลอดจนการดูแลนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา​เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษาและรับทราบข้อมูลพฤติกรรมด้านต่างๆ ทั้งการเรียนและความประพฤติ พร้อมทั้งหาแนวทางดูแลช่วยเหลือร่วมกัน​เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ให้ความร่วมมือในการป้องกัน แก้ไข และพัฒนานักเรียน นักศึกษา

​เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน และระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ