นิเทศนักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด นิคมอมตะนครจ.ชลบุรี

ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด มอบหมายให้ นายชินกร ศิริบูรณ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมหัวหน้าแผนกวิชา นิเทศนักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการบริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด นิคมอมตะนครจ.ชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ