ดร. อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับเกียรติบัตร 'ครูดี ศรีเมืองเพชร' และผู้บริหารดีเด่น ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ ดีเด่น ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 : เวลา 09.00 น.ดร. อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับเกียรติบัตร 'ครูดี ศรีเมืองเพชร' และผู้บริหารดีเด่น ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ ดีเด่น ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ