การสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ ห้องปฏิบัติการของแผนกวิชา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

วันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2567 :ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด นางฤทัยรัตน์ สุวรรณช่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวจุไรวรรณ รักสมยา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย นายธัญญะ มะลิขาว หัวหน้างานหลักสูตรฯ นายขจร ชูศรี หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายโกศล สุขเกษม หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการ พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาการจัดการ นางสาวพิมพ์วลัญช์ ขำทวี หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาการบัญชี ดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ ห้องปฏิบัติการของแผนกวิชา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ