ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ประธานดำเนินการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสร้างช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน) ตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ประธานดำเนินการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสร้างช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน) ตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ