ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด นางฤทัยรัตน์ สุวรรณช่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนายกิตติศักดิ์ ชยันตร์สุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมประชุมพิจารณาผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567:ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด นางฤทัยรัตน์ สุวรรณช่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนายกิตติศักดิ์ ชยันตร์สุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมประชุมพิจารณาผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ