ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ และคณะ ซึ่งเป็นคณะผู้รับผิดชอบการติดตามเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ”

ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ และคณะ ซึ่งเป็นคณะผู้รับผิดชอบการติดตามเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” เข้าเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยการเรียนฟรี และมีที่พักให้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของการเรียน ทั้งยังสนับสนุนให้มีรายได้ผ่านการจัดทำโครงการหารายได้ระหว่างเรียน รวมถึงการหาแหล่งงานหลังจบการศึกษา ทั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เปิดรับสมัครนักเรียนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เพศชาย จำนวน 40 คน ในสาขาวิชาช่างยนต์และช่างไฟฟ้า

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ