สถิติเยี่ยมชม

221126


 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
         เรื่อง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ปกติ)
         เข้าสู่ระบบ ศธ.02 ออนไลน์ 
         
PDF วิธีตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบ ศธ.02 ออนไลน์ ด้วยโทรศัพท์มือถือ 

 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
         เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
         เอกสารดาวน์โหลด 

📣 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

📌 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบ เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู เอกสารดาวน์โหลด 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
รหัสวิชา ๒๐๖ กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และรหัสวิขา ๒๑๕ กลุ่มวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ - ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไปวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด (ในวันและเวลาราชการ) นั้น
เอกสารเพิ่มเติม ๑ เอกสารเพิ่มเติม ๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เอกสารดาวน์โหลด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์         เอกสารดาวน์โหลด 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เอกสารดาวน์โหลด 

ประกาศ