สถิติเยี่ยมชม

38068


 ใบสมัคร การแข่งขันทักษะ การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดใบสมัคร  

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564-30 เมษายน 2565 สมัครเรียนออนไลน์  

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  รายละเอียดเพิ่มเติม  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานสีและตัวถังรถยนต์ เอกสารดาวน์โหลด

 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารดาวน์โหลด 

  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานสีและตัวถังรถยนต์  เอกสารดาวน์โหลด 

1.ประกาศเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เอกสารเพิ่มเติม  

2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานสีและตัวถังรถยนต์ เอกสารเพิ่มเติม  

3.เอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานสีและตัวถังรถยนต์ เอกสารเพิ่มเติม 

4.คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานสีและตัวถังรถยนต์ เอกสารเพิ่มเติม 

ประกาศเชิญชวนร่วมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เอกสารดาวน์โหลด  

 

 

ประกาศ