สถิติเยี่ยมชม

230887


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เรื่องให้นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ขาดการติดต่อกับวิทยาลัย เกิน 15 วัน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566  ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน เอกสารดาวน์โหลด

เรื่องประกาศเชิญชวนร่วมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบ ประมาณพ.ศ.2567 เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์  เอกสารดาวน์โหลด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์  เอกสารดาวน์โหลด 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารดาวน์โหลด 

ประกาศ