ดร. อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด มอบหมายให้ นายอาทิตย์ ขจรกลิ่น ครูแผนกวิชาช่างยนต์ นำ นายธนบดี เนื่องชมภู นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาค

ดร. อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด มอบหมายให้ นายอาทิตย์ ขจรกลิ่น ครูแผนกวิชาช่างยนต์ นำ นายธนบดี เนื่องชมภู นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาค ภาคกลาง วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565โดยคัดเลือกตัวแทนนักเรียนชาย 7 อันดับ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับชาติ 🇹🇭

มีทีมนักเรียนชายเข้าร่วมทั้งหมด 36 ทีม  #ผลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 7

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ