โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) แบบถาวร

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 :เวลา 08.00 น.ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) แบบถาวร

วัตถุประสงค์: เพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการให้บริการประชาชนทั่วไป หน่วยงาน และชุมชน ในการตรวจซ่อม บำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เล็ก เครื่องยนต์ทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องคอมพิวเตอร์ และการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชั่น 'ช่างอาชีวะ ' ตลอดจนการอบรมความรู้เกี่ยวกับการต่อยอดพัฒนาอาชีพ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ