คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ที่มีผลงานชนะเลิศ ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

#ขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรับ : WT Strategy

#ศูนย์ฯดำเนินการส่งบุคลากรไปศึกษาดูงาน

เวลา 9.00-12.00 น. นำคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ที่มีผลงานชนะเลิศ ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

🎯เพื่อนำมาบูรณาการและปรับใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษา

“กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน”

ในการนี้ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อำนวยการ ธำรงค์ สว่างเดือน , ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี เป็นอย่างดี ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยอีกครั้ง 🙏🙏🙏

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ