ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ ภายในสถานศึกษา

26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร. อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช ./ปวส.ทุกสาขาวิชา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ ภายในสถานศึกษา

评论


给此文章投票

创建者


BICEC

状态 : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ