ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ ภายในสถานศึกษา

26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร. อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช ./ปวส.ทุกสาขาวิชา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ ภายในสถานศึกษา

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


BICEC

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ