สถิติเยี่ยมชม

248273


 29-04-67 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 เอกสารดาวน์โหลด

24-04-67 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 เอกสารดาวน์โหลด

05-04-67 : ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เรื่องให้นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ขาดการติดต่อกับวิทยาลัย เกิน 15 วัน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2566  ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม

 06-06-67 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาด 30เมตร X 40 เมตร  
เอกสารดาวน์โหลด  

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารดาวน์โหลด 

 24-05-67 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาด 30 เมตร X 40 เมตร 
เอกสารดาวน์โหลด 
แบบอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาด 30 เมตร X 40 เมตร 
เอกสารดาวน์โหลด และ แบบ ปร.4 ปร.5  เอกสารดาวน์โหลด 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาด 30 เมตร X 40 เมตร 
เอกสารดาวน์โหลด 

แบบอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาด 30 เมตร X 40 เมตร เอกสารดาวน์โหลด และ แบบปร.4 ปร.5  เอกสารดาวน์โหลด 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาด 30 เมตร X 40 เมตร เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาด 30 เมตร X 40 เมตร เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ เอกสารดาวน์โหลด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ เอกสารดาวน์โหลด

เอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารดาวน์โหลด

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ เอกสารดาวน์โหลด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ อกสารดาวน์โหลด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารดาวน์โหลด

เรื่องประกาศเชิญชวนร่วมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบ ประมาณพ.ศ.2567 เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์  เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศ